Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
807893 Bzovík Krupina 41,69
800457 Báčovce Krupina 59,02
808032 Cerovo Krupina 39,19
810622 Devičie Krupina 45,20
812056 Dolné Mladonice Krupina 34,61
854191 Dolné Rykynčice Krupina 42,68 *
862789 Dolné Terany Krupina 80,27
860875 Dolné Šipice Krupina 68,23
812226 Dolný Badín Krupina 22,39
812587 Domaníky Krupina 59,68
812943 Drienovo Krupina 35,19
812871 Drážovce Krupina 54,14
813532 Dudince Krupina 71,78
814083 Dvorníky Krupina 76,80 *
816931 Hontianske Nemce Krupina 44,57
816973 Hontianske Tesáre Krupina 76,12
818011 Horné Mladonice Krupina 30,22
854204 Horné Rykynčice Krupina 55,96 *
862797 Horné Terany Krupina 82,70
860867 Horné Šipice Krupina 60,39
818321 Horný Badín Krupina 23,47
822001 Jalšovík Krupina 38,33
816914 Kostolné Moravce Krupina 48,42
827886 Kozí Vrbovok Krupina 35,49
828254 Krnišov Krupina 33,44
829498 Krupina Krupina 45,20 *
828246 Kráľovce Krupina 35,88
830429 Lackov Krupina 33,93
830551 Ladzany Krupina 52,62
832928 Litava Krupina 39,75
832880 Lišov Krupina 12,79
836486 Medovarce Krupina 59,80 *
813559 Merovce Krupina 62,41
816922 Opatové Moravce Krupina 52,99
816957 Rakovec Krupina 41,22
854506 Sebechleby Krupina 58,88
854832 Selce Krupina 20,00
855201 Senohrad Krupina 35,21
855588 Sitnianska Lehôtka Krupina 27,77
859389 Sudince Krupina 19,46
859397 Súdovce Krupina 22,92
865451 Trpín Krupina 37,67
866482 Uňatín Krupina 45,92
873136 Zemiansky Vrbovok Krupina 40,32
808318 Čabradský Vrbovok Krupina 36,80
809047 Čekovce Krupina 35,34
874558 Žibritov Krupina 41,40


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood