Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
810363 Detva Detva 37,24 *
810550 Detvianska Huta Detva 11,01
812552 Dolný Tisovník Detva 87,42 *
813478 Dúbravy Detva 39,84
818453 Horný Tisovník Detva 30,60 *
819298 Hriňová Detva 23,90 *
824437 Klokoč Detva 33,72 *
829081 Korytárky Detva 26,30
829099 Kriváň Detva 27,22
830747 Látky Detva 40,33
847500 Podkriváň Detva 31,20
856142 Slatinské Lazy Detva 36,64 *
857971 Stará Huta Detva 41,42 *
858757 Stožok Detva 61,80 *
869350 Vígľaš Detva 54,50 *
869431 Vígľašská Huta-Kalinka Detva 24,09


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood