Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800384 Bacúch Brezno 16,00
802689 Beňuš Brezno 19,61
806145 Braväcovo Brezno 18,02
806528 Brezno Brezno 20,20
839159 Bystrá Brezno 43,05
811572 Dolná Lehota Brezno 42,74 *
812722 Drábsko Brezno 20,96 *
816019 Heľpa Brezno 28,68 *
817201 Horná Lehota Brezno 22,74
819662 Hronec Brezno 61,86 *
822213 Jarabá Brezno 34,38 *
822302 Jasenie Brezno 26,00
833045 Lom nad Rimavicou Brezno 22,82 *
836907 Michalová Brezno 34,38 *
839175 Mýto pod Ďumbierom Brezno 16,93
839591 Nemecká Brezno 51,48
844519 Osrblie Brezno 14,14 *
847216 Podbrezová Brezno 34,84 *
847798 Pohorelá Brezno 26,76
847828 Pohronská Polhora Brezno 22,36 *
848051 Polomka Brezno 22,25
849413 Predajná Brezno 29,15
851884 Ráztoka Brezno 15,71
855413 Sihla Brezno 42,73
862436 Telgárt Brezno 21,16 *
866792 Valaská Brezno 34,84 *
867314 Vaľkovňa Brezno 30,00
872563 Závadka nad Hronom Brezno 15,77
809713 Čierny Balog Brezno 23,09
861871 Šumiac Brezno 38,82 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood