Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800376 Babkov Žilina 27,28 *
802336 Belá Žilina 44,34 *
803014 Bitarová Žilina 44,74 *
806412 Brezany Žilina 39,10 *
806951 Brodno Žilina 41,34
874825 Budatín Žilina 40,08 *
807753 Bytčica Žilina 34,10
800759 Bánová Žilina 43,74 *
810835 Divina Žilina 15,00 *
810851 Divinka Žilina 12,94 *
811041 Dlhé Pole Žilina 21,64 *
811904 Dolná Tižina Žilina 20,77
812277 Dolný Hričov Žilina 55,66
814181 Fačkov Žilina 38,81
814679 Gbeľany Žilina 43,85
817783 Horná Tižina Žilina 12,94 *
818381 Horný Hričov Žilina 73,08 *
819271 Hričovské Podhradie Žilina 52,36
817139 Hôrky Žilina 51,50 *
822388 Jasenové Žilina 26,37
823449 Kamenná Poruba Žilina 25,16 *
826146 Konská Žilina 33,85
827762 Kotrčiná Lúčka Žilina 34,64 *
828459 Krasňany Žilina 40,90
829838 Kunerad Žilina 21,16 *
824003 Kľače Žilina 26,65
832111 Lietava Žilina 43,74 *
832138 Lietavská Lúčka Žilina 36,07
832162 Lietavská Svinná Žilina 28,54 *
834319 Lutiše Žilina 19,38 *
834581 Lysica Žilina 19,34
834980 Malá Čierna Žilina 39,45
838187 Mojš Žilina 75,08 *
838195 Mojšova Lúčka Žilina 48,26 *
839442 Nededza Žilina 55,30 *
867438 Nezbudská Lúčka Žilina 47,06 *
844837 Ovčiarsko Žilina 24,22 *
845647 Paština Závada Žilina 39,56 *
845892 Peklina Žilina 12,94 *
847356 Podhorie Žilina 43,94 *
848123 Poluvsie nad Rajčankou Žilina 13,46 *
832146 Porúbka Žilina 47,56
849031 Považský Chlmec Žilina 52,18 *
851221 Rajec Žilina 58,99
851230 Rajecká Lesná Žilina 58,88 *
851256 Rajecké Teplice Žilina 36,07
852767 Rosina Žilina 26,54 *
858943 Strečno Žilina 29,86 *
858838 Stránske Žilina 24,42 *
858781 Stráňavy Žilina 16,98 *
858862 Stráža Žilina 19,01
858897 Strážov Žilina 73,08 *
859681 Svederník Žilina 13,61
862754 Teplička nad Váhom Žilina 67,24 *
863041 Terchová Žilina 21,96 *
865371 Trnové Žilina 30,14 *
865982 Turie Žilina 16,50
867446 Varín Žilina 47,06 *
867667 Veľká Čierna Žilina 60,68
869651 Višňové Žilina 25,14
870307 Vranie Žilina 40,82 *
872989 Zbyňov Žilina 29,71
871737 Zádubnie Žilina 46,32 *
872377 Zástranie Žilina 23,56 *
874876 Závodie Žilina 37,50 *
809519 Čičmany Žilina 40,31
813851 Ďurčiná Žilina 51,81
861804 Šuja Žilina 53,51
874604 Žilina Žilina 64,46 *
874906 Žilinská Lehota Žilina 62,62


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood