Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800651 Baňa Stropkov 19,90 *
859249 Bokša Stropkov 28,32
806463 Breznica Stropkov 27,69
806510 Breznička Stropkov 21,00
807001 Brusnica Stropkov 26,29
807320 Bukovce Stropkov 24,33
807567 Bystrá Stropkov 16,33
807923 Bžany Stropkov 19,99
820873 Chotča Stropkov 28,62
869775 Driečna Stropkov 13,14 *
813842 Duplín Stropkov 29,57
815292 Gribov Stropkov 26,81
815942 Havaj Stropkov 17,66
821934 Jakušovce Stropkov 45,80 *
825701 Kolbovce Stropkov 15,37
826545 Korunková Stropkov 18,22
827916 Kožuchovce Stropkov 16,38
829048 Krišľovce Stropkov 19,90 *
853755 Kručov Stropkov 22,74
829595 Krušinec Stropkov 28,22
833061 Lomné Stropkov 19,23
834955 Makovce Stropkov 15,93
835188 Malá Poľana Stropkov 19,00
837512 Miková Stropkov 42,72
837644 Miňovce Stropkov 27,14
838683 Mrázovce Stropkov 21,50
840858 Nižná Olšava Stropkov 25,54
843733 Oľšavka Stropkov 25,40
848735 Potoky Stropkov 29,01
848701 Potôčky Stropkov 21,00
857327 Soľník Stropkov 16,86
858676 Staškovce Stropkov 27,27
859133 Stropkov Stropkov 23,88
869791 Suchá Stropkov 16,39
863211 Tisinec Stropkov 29,44
863432 Tokajík Stropkov 17,70
865796 Turany nad Ondavou Stropkov 23,35
875333 Valkov Stropkov 19,59
867381 Varechovce Stropkov 19,99
868841 Veľkrop Stropkov 21,00
869597 Vislava Stropkov 28,95
869783 Vladiča Stropkov 19,41
870099 Vojtovce Stropkov 21,00
871141 Vyškovce Stropkov 29,20
871249 Vyšná Olšava Stropkov 23,07
865800 Vyšný Hrabovec Stropkov 21,00
860433 Šandal Stropkov 49,84 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood