Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800261 Arnutovce Spišská Nová Ves 40,68 *
802824 Betlanovce Spišská Nová Ves 50,04 *
807575 Bystrany Spišská Nová Ves 58,02
820938 Chrasť nad Hornádom Spišská Nová Ves 31,12
810053 Danišovce Spišská Nová Ves 34,04 *
815781 Harichovce Spišská Nová Ves 39,70 *
816132 Hincovce Spišská Nová Ves 33,12 *
816477 Hnilec Spišská Nová Ves 58,74 *
816434 Hnilčík Spišská Nová Ves 67,30 *
818909 Hrabušice Spišská Nová Ves 47,98 *
821209 Iliašovce Spišská Nová Ves 36,49
822027 Jamník Spišská Nová Ves 39,76 *
822990 Kaľava Spišská Nová Ves 16,91
825760 Kolinovce Spišská Nová Ves 8,71
829307 Krompachy Spišská Nová Ves 7,89
831514 Letanovce Spišská Nová Ves 26,33
832031 Lieskovany Spišská Nová Ves 53,96 *
836125 Markušovce Spišská Nová Ves 38,38
836389 Matejovce nad Hornádom Spišská Nová Ves 30,79
837814 Mlynky Spišská Nová Ves 12,94 *
856665 Nižné Slovinky Spišská Nová Ves 7,14
843164 Odorín Spišská Nová Ves 50,12 *
843466 Olcnava Spišská Nová Ves 52,72
843725 Oľšavka Spišská Nová Ves 11,57
848557 Poráč Spišská Nová Ves 21,10 *
853411 Rudňany Spišská Nová Ves 12,94 *
856169 Slatvina Spišská Nová Ves 16,38
856754 Smižany Spišská Nová Ves 41,88 *
857386 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 47,98 *
857670 Spišské Tomášovce Spišská Nová Ves 40,36 *
857696 Spišské Vlachy Spišská Nová Ves 30,27
857734 Spišský Hrušov Spišská Nová Ves 34,78 *
862720 Teplička Spišská Nová Ves 17,46 *
870030 Vojkovce Spišská Nová Ves 16,31
856681 Vyšné Slovinky Spišská Nová Ves 7,66
869759 Vítkovce Spišská Nová Ves 34,73
862738 Šafárka Spišská Nová Ves 17,46 *
874183 Žehra Spišská Nová Ves 21,83


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood