Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
810703 Diakovce Šaľa 115,98
811009 Dlhá nad Váhom Šaľa 123,67
817171 Horná Kráľová Šaľa 77,54
865397 Horný Jatov Šaľa 68,97
815446 Hájske Šaľa 76,65
828190 Kráľová nad Váhom Šaľa 127,27
855936 Močenok Šaľa 106,97
839434 Neded Šaľa 88,21
854875 Selice Šaľa 100,89
863157 Tešedíkovo Šaľa 100,74
865427 Trnovec nad Váhom Šaľa 131,06
869872 Vlčany Šaľa 129,24 *
860182 Šaľa Šaľa 127,87
854883 Šók Šaľa 127,69
874574 Žihárec Šaľa 107,41


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood