Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800562 Bajerovce Sabinov 31,18
950157 Blažov Sabinov 35,50 *
803324 Bodovce Sabinov 51,58 *
806846 Brezovica Sabinov 34,78 *
806862 Brezovička Sabinov 32,12 *
810045 Daletice Sabinov 30,55
812901 Drienica Sabinov 35,50 *
813397 Dubovica Sabinov 34,64
815675 Hanigovce Sabinov 18,03
820059 Hubošovce Sabinov 55,96 *
821853 Jakovany Sabinov 17,18
821896 Jakubova Voľa Sabinov 13,74
821926 Jakubovany Sabinov 51,18 *
822272 Jarovnice Sabinov 30,57
823287 Kamenica Sabinov 28,76
829137 Krivany Sabinov 41,28 *
828394 Krásna Lúka Sabinov 41,03
832219 Lipany Sabinov 26,93
833975 Lúčka Sabinov 36,13
837636 Milpoš Sabinov 15,35
838004 Močidľany Sabinov 30,23
841188 Nižný Slavkov Sabinov 8,14
843504 Olejníkov Sabinov 11,25
844349 Orkucany Sabinov 41,31
844608 Ostrovany Sabinov 73,02 *
843750 Oľšov Sabinov 48,50
845876 Pečovská Nová Ves Sabinov 16,01
848034 Poloma Sabinov 40,00
851850 Ratvaj Sabinov 42,62 *
851914 Ražňany Sabinov 52,30 *
852007 Renčišov Sabinov 31,02
852937 Rožkovany Sabinov 38,68
854212 Sabinov Sabinov 57,88 *
863190 Tichý Potok Sabinov 20,90 *
864005 Torysa Sabinov 40,68 *
866598 Uzovce Sabinov 54,04 *
866661 Uzovské Pekľany Sabinov 30,29
866679 Uzovský Šalgov Sabinov 41,82 *
870919 Vysoká Sabinov 18,72 *
854298 Zálesie Sabinov 20,70 *
809403 Červenica pri Sabinove Sabinov 24,80
809357 Červená Voda Sabinov 45,60 *
809993 Ďačov Sabinov 23,75
834289 Ľutina Sabinov 15,45
860514 Šarišské Dravce Sabinov 27,14
860557 Šarišské Michaľany Sabinov 29,13
860565 Šarišské Sokolovce Sabinov 54,04 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood