Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800040 Abovce Rimavská Sobota 63,45
800350 Babinec Rimavská Sobota 30,45
800601 Bakta Rimavská Sobota 44,71
801691 Barca Rimavská Sobota 11,45
802433 Belín Rimavská Sobota 50,78
815225 Bizovo Rimavská Sobota 58,54 *
803171 Blhovce Rimavská Sobota 62,40 *
803961 Bottovo Rimavská Sobota 59,08
804011 Brádno Rimavská Sobota 4,86
807141 Budikovany Rimavská Sobota 29,87
802191 Bátka Rimavská Sobota 44,96
807982 Cakov Rimavská Sobota 59,39
820644 Chanava Rimavská Sobota 58,31
820911 Chrámec Rimavská Sobota 69,93
823805 Dimitrij Rimavská Sobota 64,98 *
812196 Dolné Zahorany Rimavská Sobota 54,67
812811 Dražice Rimavská Sobota 74,08 *
812889 Drienčany Rimavská Sobota 30,02
813052 Drňa Rimavská Sobota 62,06 *
813281 Dubno Rimavská Sobota 34,04 *
813389 Dubovec Rimavská Sobota 85,80
802204 Dulovo Rimavská Sobota 58,62 *
813940 Dúžava Rimavská Sobota 55,04
814229 Figa Rimavská Sobota 37,07
814971 Gemerské Dechtáre Rimavská Sobota 48,06
814989 Gemerské Michalovce Rimavská Sobota 44,51
815021 Gemerský Jablonec Rimavská Sobota 72,58
814881 Gemerček Rimavská Sobota 55,29
815217 Gortva Rimavská Sobota 53,14
871460 Gregorovce Rimavská Sobota 45,75
815411 Hajnáčka Rimavská Sobota 43,41
815349 Hačava Rimavská Sobota 14,01
816515 Hnúšťa Rimavská Sobota 17,74
816558 Hodejov Rimavská Sobota 56,88 *
816566 Hodejovec Rimavská Sobota 27,91
818291 Horné Zahorany Rimavská Sobota 32,93
818615 Hostice Rimavská Sobota 23,41
818658 Hostišovce Rimavská Sobota 24,66
819051 Hrachovo Rimavská Sobota 71,30 *
819999 Hrušovo Rimavská Sobota 17,66
820083 Hubovo Rimavská Sobota 46,64
820491 Husiná Rimavská Sobota 54,29
821420 Ivanice Rimavská Sobota 61,99
822035 Janice Rimavská Sobota 56,49
822795 Jesenské Rimavská Sobota 66,98 *
822817 Jestice Rimavská Sobota 34,77
823180 Kaloša Rimavská Sobota 189,81
823791 Kesovce Rimavská Sobota 59,58
824224 Klenovec Rimavská Sobota 8,52
825026 Kociha Rimavská Sobota 71,29
826120 Konrádovce Rimavská Sobota 67,44 *
828378 Kraskovo Rimavská Sobota 29,89
829277 Krokava Rimavská Sobota 21,56 *
829676 Kružno Rimavská Sobota 62,86
828076 Kráľ Rimavská Sobota 63,61
830232 Kyjatice Rimavská Sobota 30,82
831336 Lenartovce Rimavská Sobota 67,23
831352 Lenka Rimavská Sobota 72,82
832359 Lipovec Rimavská Sobota 10,44
834203 Lukovištia Rimavská Sobota 31,74
868639 Malé Teriakovce Rimavská Sobota 61,05
836346 Martinová Rimavská Sobota 61,79
838161 Mojín Rimavská Sobota 56,17
839680 Neporadza Rimavská Sobota 49,32 *
840874 Nižná Pokoradz Rimavská Sobota 62,02
841056 Nižné Valice Rimavská Sobota 46,19
868906 Nižný Blh Rimavská Sobota 47,65
868647 Nižný Skálnik Rimavská Sobota 61,50
841447 Nová Bašta Rimavská Sobota 50,59
844039 Orávka Rimavská Sobota 64,20
820008 Ostrany Rimavská Sobota 16,87
844918 Ožďany Rimavská Sobota 60,93
844969 Padarovce Rimavská Sobota 30,22
812897 Papča Rimavská Sobota 30,14
845736 Pavlovce Rimavská Sobota 70,34
846074 Petrovce Rimavská Sobota 31,46
848026 Polom Rimavská Sobota 20,00
848484 Poproč Rimavská Sobota 10,69
848727 Potok Rimavská Sobota 80,66 *
852643 Príboj Rimavská Sobota 41,56
850900 Radnovce Rimavská Sobota 45,80
866628 Rakytník Rimavská Sobota 42,23
851795 Ratkovská Lehota Rimavská Sobota 44,00 *
851817 Ratkovská Suchá Rimavská Sobota 9,49
852830 Ratkovská Zdychava Rimavská Sobota 3,68
852244 Riečka Rimavská Sobota 63,40
831166 Rimavica Rimavská Sobota 17,78 *
852384 Rimavská Baňa Rimavská Sobota 57,42 *
831158 Rimavská Lehota Rimavská Sobota 38,56 *
852406 Rimavská Píla Rimavská Sobota 16,06 *
852414 Rimavská Seč Rimavská Sobota 63,12
852422 Rimavská Sobota Rimavská Sobota 164,47
852597 Rimavské Brezovo Rimavská Sobota 56,62 *
852635 Rimavské Janovce Rimavská Sobota 96,18
852651 Rimavské Zalužany Rimavská Sobota 43,05
852848 Rovné Rimavská Sobota 8,94
853569 Rumince Rimavská Sobota 70,01
856461 Slizké Rimavská Sobota 9,91
857858 Stará Bašta Rimavská Sobota 34,13
820016 Striežovce Rimavská Sobota 15,68


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood