Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803294 Bodiná Považská Bystrica 15,32 *
806927 Briestenné Považská Bystrica 33,06 *
807044 Brvnište Považská Bystrica 45,80 *
811611 Dolná Mariková Považská Bystrica 16,72 *
812471 Dolný Lieskov Považská Bystrica 41,04
812501 Dolný Moštenec Považská Bystrica 55,10 *
812595 Domaniža Považská Bystrica 20,45
815926 Hatné Považská Bystrica 36,30 *
817287 Horná Mariková Považská Bystrica 12,94 *
818402 Horný Lieskov Považská Bystrica 49,66
818411 Horný Moštenec Považská Bystrica 42,13
822281 Jasenica Považská Bystrica 32,26 *
823597 Kardošova Vieska Považská Bystrica 19,90 *
824348 Klieština Považská Bystrica 53,30 *
826600 Kostolec Považská Bystrica 35,84 *
835617 Malé Lednice Považská Bystrica 37,24 *
837571 Milochov Považská Bystrica 25,42 *
844373 Orlové Považská Bystrica 20,00
845337 Papradno Považská Bystrica 16,38
846945 Plevník-Drienové Považská Bystrica 55,82 *
847615 Podmanín Považská Bystrica 27,95
847712 Podskalie Považská Bystrica 66,72 *
847763 Podvažie Považská Bystrica 28,68 *
848832 Považská Bystrica Považská Bystrica 57,74 *
849006 Považská Teplá Považská Bystrica 15,44
849022 Považské Podhradie Považská Bystrica 82,52 *
847071 Počarová Považská Bystrica 20,73
849367 Praznov Považská Bystrica 17,66
849391 Prečín Považská Bystrica 42,94 *
850314 Prosné Považská Bystrica 40,88 *
850390 Pružina Považská Bystrica 9,60
856479 Slopná Považská Bystrica 40,48 *
859362 Stupné Považská Bystrica 19,28
859702 Sverepec Považská Bystrica 20,01
854310 Sádočné Považská Bystrica 24,22 *
865532 Tŕstie Považská Bystrica 35,27
866270 Udiča Považská Bystrica 31,46 *
870625 Vrchteplá Považská Bystrica 28,86 *
873039 Zemianska Závada Považská Bystrica 32,32 *
873101 Zemiansky Kvašov Považská Bystrica 35,00
872369 Záskalie Považská Bystrica 55,82 *
809144 Čelkova Lehota Považská Bystrica 20,53
813907 Ďurďové Považská Bystrica 19,90 *
860719 Šebešťanová Považská Bystrica 63,52 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood