Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
991970 Bažantnica Malacky 54,82 *
803693 Borinka Malacky 93,80 *
871800 Bystrická hora Malacky 54,97
846821 Feld Malacky 51,83
814482 Gajary Malacky 46,61
871818 Hrubé lúky Malacky 119,76 *
821756 Jablonové Malacky 17,87
821888 Jakubov Malacky 26,95
826626 Kostolište Malacky 33,87
829773 Kuchyňa Malacky 41,31
833231 Lozorno Malacky 17,07
830399 Láb Malacky 23,52
835196 Malacky Malacky 51,49
835625 Malé Leváre Malacky 66,67
836079 Marianka Malacky 60,08 *
859320 Mást I Malacky 70,54
859346 Mást II Malacky 119,76 *
859354 Mást III Malacky 36,65
991945 Nivky Malacky 54,82 *
991953 Obora Malacky 54,82 *
845931 Pernek Malacky 20,53
846775 Plavecké Podhradie Malacky 27,93
846791 Plavecký Mikuláš Malacky 37,69
846813 Plavecký Štvrtok Malacky 42,05
991996 Riadok Malacky 54,82 *
852716 Rohožník Malacky 24,56
857335 Sološnica Malacky 33,14
859303 Studienka Malacky 27,02
859338 Stupava Malacky 40,85
859524 Suchohrad Malacky 49,05
992003 Turecký vrch Malacky 54,82 *
803707 Vačková Malacky 16,69
868191 Veľké Leváre Malacky 72,69
871133 Vysoká pri Morave Malacky 52,67
873586 Zohor Malacky 56,23
871788 Záhorie Malacky 54,82 *
871826 Záhorská Ves Malacky 101,16
872679 Závod Malacky 66,27
991988 Červený Kríž Malacky 54,82
991961 Šranek Malacky 54,82 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood