Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800627 Baldovce Levoča 62,52 *
802263 Beharovce Levoča 23,69
802930 Bijacovce Levoča 21,40
807028 Brutovce Levoča 19,66
807290 Buglovce Levoča 47,06 *
811149 Dlhé Stráže Levoča 30,00
812625 Domaňovce Levoča 31,56
811491 Doľany Levoča 12,94 *
812803 Dravce Levoča 24,31
950165 Dvorce Levoča 36,18 *
813435 Dúbrava Levoča 9,90
815268 Granč-Petrovce Levoča 19,48
815764 Harakovce Levoča 12,75
821713 Jablonov Levoča 36,04
823660 Katúň Levoča 30,00
824127 Klčov Levoča 52,96 *
847879 Korytné Levoča 20,31
829927 Kurimany Levoča 38,09
831859 Levoča Levoča 36,18 *
834009 Lúčka Levoča 12,94 *
839621 Nemešany Levoča 50,00
841030 Nižné Repaše Levoča 20,84 *
844225 Ordzovany Levoča 19,92
843709 Oľšavica Levoča 23,20
845680 Pavľany Levoča 48,29
848131 Pongrácovce Levoča 11,06
847887 Poľanovce Levoča 16,38
857645 Spišské Podhradie Levoča 32,24
857726 Spišský Hrhov Levoča 59,54 *
857777 Spišský Štvrtok Levoča 34,42
859290 Studenec Levoča 27,50
864021 Torysky Levoča 38,56
866466 Uloža Levoča 59,54 *
871435 Vyšné Repaše Levoča 36,40
871605 Vyšný Slavkov Levoča 25,00
872458 Závada Levoča 36,18 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood