Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800155 Adidovce Humenné 19,74
802140 Baškovce Humenné 30,92
806196 Brekov Humenné 31,23
806218 Brestov Humenné 29,71
820687 Chlmec Humenné 33,87
810134 Dedačov Humenné 15,41
856568 Gruzovce Humenné 34,32 *
815730 Hankovce Humenné 20,17
823317 Hažín nad Cirochou Humenné 26,53
818852 Hrabovec nad Laborcom Humenné 47,68
819859 Hrubov Humenné 12,63
820105 Hudcovce Humenné 59,48 *
820121 Humenné Humenné 56,32
820369 Humenský Rokytov Humenné 25,22
821551 Jabloň Humenné 33,12
822086 Jankovce Humenné 30,77
822329 Jasenov Humenné 59,47
823325 Kamenica nad Cirochou Humenné 36,21
823503 Kamienka Humenné 29,81
823627 Karná Humenné 61,66 *
825123 Kochanovce nad Laborcom Humenné 22,01
826871 Košarovce Humenné 24,28
827681 Koškovce Humenné 38,57
830445 Lackovce Humenné 25,83
832065 Lieskovec Humenné 60,00
834122 Lukačovce Humenné 33,88
871494 Maškovce Humenné 17,26
838063 Modra nad Cirochou Humenné 24,78
839027 Myslina Humenné 42,84
839485 Nechválova Polianka Humenné 41,02 *
840807 Nižná Jablonka Humenné 45,94 *
840904 Nižná Sitnica Humenné 25,68
840980 Nižné Ladičkovce Humenné 37,64 *
843199 Ohradzany Humenné 23,46
844985 Pakostov Humenné 26,36
845311 Papín Humenné 33,84 *
848662 Porúbka Humenné 34,35
850250 Prituľany Humenné 49,12 *
850438 Ptičie Humenné 34,90
852724 Rohožník Humenné 49,12 *
852856 Rovné Humenné 18,52
853615 Ruská Kajňa Humenné 17,01
853631 Ruská Poruba Humenné 35,70 *
856576 Slovenská Volová Humenné 23,01
856614 Slovenské Krivé Humenné 21,48
843202 Sopkovce Humenné 27,14 *
863971 Topoľovka Humenné 61,58
865818 Turcovce Humenné 30,31
866253 Udavské Humenné 20,43
992160 Valaškovce-Juh Humenné 65,18 *
879703 Valaškovce-Sever Humenné 65,18 *
992151 Valaškovce-Stred Humenné 65,18 *
869201 Veľopolie Humenné 55,70 *
871206 Vyšná Jablonka Humenné 32,78 *
871303 Vyšná Sitnica Humenné 26,94
871371 Vyšné Ladičkovce Humenné 54,16 *
871508 Vyšný Hrušov Humenné 19,40
869732 Víťazovce Humenné 46,32 *
872954 Zbudské Dlhé Humenné 48,46 *
872962 Zbudský Rokytov Humenné 23,45
873675 Zubné Humenné 24,21
872466 Závada Humenné 31,12 *
872491 Závadka Humenné 47,86
809322 Černina Humenné 39,15
833495 Ľubiša Humenné 58,42 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood