Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
814741 Gelnica Gelnica 9,00
816001 Helcmanovce Gelnica 18,24 *
816035 Henclová Gelnica 13,97
819441 Hrišovce Gelnica 8,06
821845 Jaklovce Gelnica 13,00
824895 Kluknava Gelnica 11,48
825166 Kojšov Gelnica 12,00
836044 Margecany Gelnica 13,00
837890 Mníšek nad Hnilcom Gelnica 24,10
839299 Nálepkovo Gelnica 29,33
849120 Prakovce Gelnica 35,84 *
852350 Richnava Gelnica 9,59
836052 Rolova Huta Gelnica 35,58 *
856819 Smolnícka Huta Gelnica 17,12 *
856851 Smolník Gelnica 67,78 *
858366 Stará Voda Gelnica 34,84 *
868973 Veľký Folkmar Gelnica 11,00
872547 Závadka Gelnica 16,12 *
866342 Úhorná Gelnica 37,36 *
862401 Švedlár Gelnica 32,11
873942 Žakarovce Gelnica 7,00


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood