Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800058 Abrahám Galanta 134,96
814636 Brakoň Galanta 50,39
811777 Dolná Streda Galanta 110,11
812129 Dolné Saliby Galanta 118,28
812293 Dolný Chotár Galanta 116,59
855235 Dolný Čepeň Galanta 177,52 *
822680 Ereč Galanta 107,70
814504 Galanta Galanta 114,42
814644 Gáň Galanta 111,02
809772 Heď Galanta 178,38 *
814539 Hody Galanta 95,27
818178 Horné Saliby Galanta 118,88
855375 Horný Čepeň Galanta 177,52 *
818607 Hoste Galanta 131,52
822663 Jelka Galanta 117,16
822141 Jánovce Galanta 191,30
822965 Kajal Galanta 131,08
827720 Košúty Galanta 106,14
828106 Kráľov Brod Galanta 127,69
835161 Malá Mača Galanta 136,41
836451 Matúškovo Galanta 221,52 *
838543 Mostová Galanta 124,59
814610 Nebojsa Galanta 84,75
822671 Nová Jelka Galanta 111,22
842265 Nové Osady Galanta 108,63
809802 Ostrov Galanta 126,35
845655 Pata Galanta 136,14
850705 Pusté Sady Galanta 117,94
850730 Pusté Úľany Galanta 105,56
855251 Sereď Galanta 107,19
855961 Sládkovičovo Galanta 111,33
855316 Stredný Čepeň Galanta 177,52 *
863459 Tomášikovo Galanta 121,35
863912 Topoľnica Galanta 105,51
865524 Trstice Galanta 100,82
867853 Veľká Mača Galanta 108,08
868752 Veľké Úľany Galanta 113,27
868990 Veľký Grob Galanta 100,37
869546 Vinohrady nad Váhom Galanta 91,76
870188 Vozokany Galanta 87,74
866709 Váhovce Galanta 152,45
873098 Zemianske Sady Galanta 97,89
809799 Zúgov Galanta 231,32
809616 Čierna Voda Galanta 127,89
809764 Čierny Brod Galanta 132,89
860301 Šalgočka Galanta 118,11
860859 Šintava Galanta 87,48
861014 Šoporňa Galanta 140,30
838551 Šoriakoš Galanta 94,69


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood