Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
816183 Hlboké nad Váhom Bytča 26,28 *
807711 Hliník nad Váhom Bytča 85,30 *
818836 Hrabové Bytča 7,60
820598 Hvozdnica Bytča 46,72 *
821772 Jablonové Bytča 27,48 *
825506 Kolárovice Bytča 25,62 *
827746 Kotešová Bytča 70,10 *
807729 Malá Bytča Bytča 24,54
836141 Maršová Bytča 13,17
807737 Mikšová Bytča 53,96 *
846121 Petrovice Bytča 57,54 *
849421 Predmier Bytča 15,12
850420 Pšurnovice Bytča 25,48 *
846147 Setechov Bytča 57,54 *
859583 Súľov-Hradná Bytča 5,79
807745 Veľká Bytča Bytča 22,23
868540 Veľké Rovné Bytča 44,20 *
861324 Štiavnik Bytča 34,38 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood