Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800431 Bačkovík Košice - okolie 39,30 *
802123 Baška Košice - okolie 29,60 *
802565 Belža Košice - okolie 60,65
802611 Beniakovce Košice - okolie 44,63
802875 Bidovce Košice - okolie 43,04
803111 Blažice Košice - okolie 59,02
803413 Bohdanovce Košice - okolie 52,40
803626 Boliarov Košice - okolie 45,20 *
820547 Bočiar Košice - okolie 112,66 *
807150 Budimír Košice - okolie 43,30
807281 Budulov Košice - okolie 52,91
807389 Bukovec Košice - okolie 49,51
807435 Bunetice Košice - okolie 30,80 *
807486 Buzica Košice - okolie 52,29
854328 Byster Košice - okolie 60,80 *
808113 Cestice Košice - okolie 71,26
841463 Chorváty Košice - okolie 44,65
820954 Chrastné Košice - okolie 63,78 *
845914 Chym Košice - okolie 51,49
810118 Debraď Košice - okolie 32,01
812935 Drienovec Košice - okolie 41,54
871699 Dvorníky Košice - okolie 56,76 *
814733 Geča Košice - okolie 57,54
815306 Gyňov Košice - okolie 59,76
815691 Haniska Košice - okolie 54,34
815365 Hačava Košice - okolie 14,20 *
816060 Herľany Košice - okolie 47,81
816574 Hodkovce Košice - okolie 44,68 *
841455 Hosťovce Košice - okolie 44,76
819212 Hrašovík Košice - okolie 45,62
866008 Háj Košice - okolie 45,00 *
820636 Hýľov Košice - okolie 22,30 *
822043 Janík Košice - okolie 46,65
822434 Jasov Košice - okolie 31,41
823210 Kalša Košice - okolie 36,37
823708 Kecerovské Kostoľany Košice - okolie 59,45
823732 Kecerovské Pekľany Košice - okolie 42,53
823741 Kecerovský Lipovec Košice - okolie 47,00 *
819085 Kechnec Košice - okolie 68,52
825409 Kokšov-Bakša Košice - okolie 58,78
826049 Komárovce Košice - okolie 89,08 *
813079 Kostoľany nad Hornádom Košice - okolie 40,20
827606 Košická Belá Košice - okolie 17,32 *
827622 Košická Polianka Košice - okolie 42,91
875309 Košické Hámre Košice - okolie 17,32 *
827673 Košický Klečenov Košice - okolie 29,73
828238 Kráľovce Košice - okolie 43,51
830259 Kysak Košice - okolie 38,23
835030 Malá Ida Košice - okolie 60,05
835137 Malá Lodina Košice - okolie 39,90 *
813087 Malá Vieska Košice - okolie 40,61
875317 Malý Folkmar Košice - okolie 17,32 *
836567 Medzev Košice - okolie 25,57
819107 Milhosť Košice - okolie 35,89
838268 Mokrance Košice - okolie 77,86 *
838322 Moldava nad Bodvou Košice - okolie 32,39
838730 Mudrovce Košice - okolie 49,63
840793 Nižná Hutka Košice - okolie 49,48
840823 Nižná Kamenica Košice - okolie 55,30 *
840840 Nižná Myšľa Košice - okolie 83,70 *
841129 Nižný Klátov Košice - okolie 23,36 *
841153 Nižný Lánec Košice - okolie 41,56
827631 Nižný Olčvár Košice - okolie 45,57
841064 Nižný Čaj Košice - okolie 47,11
841854 Nová Polhora Košice - okolie 39,25
841978 Nováčany Košice - okolie 25,00
842915 Nový Salaš Košice - okolie 34,08
843041 Obišovce Košice - okolie 38,09
843768 Olšovany Košice - okolie 37,09
843997 Opiná Košice - okolie 27,02 *
843857 Opátka Košice - okolie 18,38 *
845302 Paňovce Košice - okolie 35,82
845884 Peder Košice - okolie 36,48
845922 Perín Košice - okolie 51,64
847046 Ploské Košice - okolie 39,92
848506 Poproč Košice - okolie 29,96
851639 Rankovce Košice - okolie 46,17
852058 Rešica Košice - okolie 55,60
852899 Rozhanovce Košice - okolie 44,63
853518 Rudník Košice - okolie 30,61
853691 Ruskov Košice - okolie 38,97
875414 Ružín Košice - okolie 67,70 *
851272 Rákoš Košice - okolie 52,11
854921 Seňa Košice - okolie 62,91
855791 Skároš Košice - okolie 75,34 *
856002 Slanec Košice - okolie 43,28
856011 Slanská Huta Košice - okolie 36,63
856037 Slanské Nové Mesto Košice - okolie 39,13
855987 Slančík Košice - okolie 39,69
857220 Sokoľ Košice - okolie 39,90
820555 Sokoľany Košice - okolie 88,42 *
859877 Svinica Košice - okolie 40,71
813095 Tepličany Košice - okolie 42,97
864137 Trebejov Košice - okolie 39,53
865508 Trstené pri Hornáde Košice - okolie 51,86
865460 Trsťany Košice - okolie 45,00
841471 Turnianska Nová Ves Košice - okolie 46,44
866016 Turňa nad Bodvou Košice - okolie 34,94
866717 Vajkovce Košice - okolie 44,64
866725 Valaliky Košice - okolie 62,83


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood