Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
806838 Brezovica Tvrdošín 8,19
861090 Dolný Štefanov Tvrdošín 16,60
815322 Habovka Tvrdošín 10,00
816159 Hladovka Tvrdošín 22,00
861103 Horný Štefanov Tvrdošín 16,60
828386 Krásna Hôrka Tvrdošín 15,64
832022 Liesek Tvrdošín 37,16 *
866172 Medvedie pri Tvrdošíne Tvrdošín 33,98 *
840777 Nižná Tvrdošín 41,82 *
869694 Oravice Tvrdošín 28,00 *
866571 Oravské Hámre Tvrdošín 7,23
844195 Oravský Biely Potok Tvrdošín 31,26 *
866580 Osada Tvrdošín 9,84
847101 Podbiel Tvrdošín 36,96 *
859401 Suchá Hora Tvrdošín 22,00
950106 Tichá dolina Tvrdošín 40,02 *
865478 Trstená Tvrdošín 15,00
866181 Tvrdošín Tvrdošín 16,60
869708 Vitanová Tvrdošín 34,08
873004 Zemianska Dedina Tvrdošín 27,60 *
873659 Zuberec Tvrdošín 10,00
871648 Zábiedovo Tvrdošín 6,52
866563 Ústie nad Priehradou Tvrdošín 8,41
809870 Čimhová Tvrdošín 34,21


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood