Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800121 Adamovské Kochanovce Trenčín 26,96
803197 Bobot Trenčín 59,37
803201 Bobotská Lehota Trenčín 61,20
839663 Bošianska Neporadza Trenčín 42,68
820831 Chocholná-Velčice Trenčín 28,81
811173 Dobrá Trenčín 33,87
811726 Dolná Poruba Trenčín 12,65
811840 Dolná Súča Trenčín 55,22 *
838608 Dolné Motešice Trenčín 32,63
813001 Drietoma Trenčín 20,92
813290 Dubodiel Trenčín 42,88 *
873527 Hanzlíková Trenčín 73,28 *
817627 Horná Súča Trenčín 10,32
838616 Horné Motešice Trenčín 57,94 *
818216 Horné Srnie Trenčín 44,93
817856 Horňany Trenčín 55,58
818861 Hrabovka Trenčín 55,88 *
815586 Hámre Trenčín 33,34
872601 Istebník Trenčín 49,18 *
821471 Ivanovce Trenčín 48,21
826669 Kostolná-Záriečie Trenčín 36,09
829161 Krivosúd-Bodovka Trenčín 13,18
829731 Kubrica Trenčín 91,54 *
829722 Kubrá Trenčín 34,45
824879 Kľúčové Trenčín 42,99
835684 Malé Stankovce Trenčín 15,01
836664 Melčice Trenčín 33,91
837873 Mníchova Lehota Trenčín 27,87
839639 Nemšová Trenčín 44,99
843792 Omšenie Trenčín 15,01
843873 Opatovce Trenčín 64,50
843865 Opatová Trenčín 34,39
872598 Orechové Trenčín 56,76 *
845990 Petrova Lehota Trenčín 12,94 *
845957 Peťovka Trenčín 12,94 *
852929 Rozvadze Trenčín 12,68
839671 Rožňová Neporadza Trenčín 43,96
854735 Sedličná Trenčín 95,06 *
854841 Selec Trenčín 4,99
855600 Skala Trenčín 6,61
855782 Skalská Nová Ves Trenčín 10,37
857106 Soblahov Trenčín 30,03
859907 Svinná Trenčín 67,80
864374 Trenčianska Teplá Trenčín 34,06
864391 Trenčianska Turná Trenčín 30,83
872431 Trenčianska Závada Trenčín 32,16
864668 Trenčianske Biskupice Trenčín 47,43
864412 Trenčianske Jastrabie Trenčín 58,03
864421 Trenčianske Mitice Trenčín 54,52
864455 Trenčianske Teplice Trenčín 35,90 *
864528 Trenčín Trenčín 36,36
867713 Veľká Hradná Trenčín 12,80
867942 Veľké Bierovce Trenčín 52,48
868591 Veľké Stankovce Trenčín 17,05
872300 Zamarovce Trenčín 52,30 *
873063 Zemianske Lieskové Trenčín 32,51
873551 Zlatovce Trenčín 110,60 *
871664 Záblatie Trenčín 126,46 *
866415 Újazd Trenčín 16,33
833533 Ľuborča Trenčín 44,30
861782 Štvrtok Trenčín 43,09


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood