Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800562 Bajerovce Sabinov 29,93
950157 Blažov Sabinov 35,50 *
803324 Bodovce Sabinov 51,58 *
806846 Brezovica Sabinov 9,19
806862 Brezovička Sabinov 21,05
810045 Daletice Sabinov 30,03
812901 Drienica Sabinov 35,50 *
813397 Dubovica Sabinov 33,05
815675 Hanigovce Sabinov 27,34 *
820059 Hubošovce Sabinov 55,96 *
821853 Jakovany Sabinov 31,98 *
821896 Jakubova Voľa Sabinov 13,60
821926 Jakubovany Sabinov 51,18 *
822272 Jarovnice Sabinov 30,87
823287 Kamenica Sabinov 21,95
829137 Krivany Sabinov 24,72
828394 Krásna Lúka Sabinov 28,28 *
832219 Lipany Sabinov 26,28
833975 Lúčka Sabinov 31,68
837636 Milpoš Sabinov 27,88 *
838004 Močidľany Sabinov 34,59
841188 Nižný Slavkov Sabinov 30,80 *
843504 Olejníkov Sabinov 26,88 *
844349 Orkucany Sabinov 29,12
844608 Ostrovany Sabinov 73,02 *
843750 Oľšov Sabinov 38,63
845876 Pečovská Nová Ves Sabinov 53,50 *
848034 Poloma Sabinov 40,00
851850 Ratvaj Sabinov 42,62 *
851914 Ražňany Sabinov 52,30 *
852007 Renčišov Sabinov 19,24
852937 Rožkovany Sabinov 36,31
854212 Sabinov Sabinov 57,88 *
863190 Tichý Potok Sabinov 11,32
864005 Torysa Sabinov 40,68 *
866598 Uzovce Sabinov 54,04 *
866661 Uzovské Pekľany Sabinov 26,72
866679 Uzovský Šalgov Sabinov 41,82 *
870919 Vysoká Sabinov 8,02
854298 Zálesie Sabinov 20,70 *
809403 Červenica pri Sabinove Sabinov 28,55
809357 Červená Voda Sabinov 19,53
809993 Ďačov Sabinov 26,91
834289 Ľutina Sabinov 36,70 *
860514 Šarišské Dravce Sabinov 24,96
860557 Šarišské Michaľany Sabinov 29,18
860565 Šarišské Sokolovce Sabinov 54,04 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood