Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800040 Abovce Rimavská Sobota 60,68
800350 Babinec Rimavská Sobota 30,51
800601 Bakta Rimavská Sobota 50,48
801691 Barca Rimavská Sobota 40,57
802433 Belín Rimavská Sobota 52,03
815225 Bizovo Rimavská Sobota 58,54 *
803171 Blhovce Rimavská Sobota 62,40 *
803961 Bottovo Rimavská Sobota 58,21
804011 Brádno Rimavská Sobota 4,86
807141 Budikovany Rimavská Sobota 29,85
802191 Bátka Rimavská Sobota 45,16
807982 Cakov Rimavská Sobota 59,10
820644 Chanava Rimavská Sobota 55,66
820911 Chrámec Rimavská Sobota 68,57
823805 Dimitrij Rimavská Sobota 64,98 *
812196 Dolné Zahorany Rimavská Sobota 50,43
812811 Dražice Rimavská Sobota 74,08 *
812889 Drienčany Rimavská Sobota 45,60 *
813052 Drňa Rimavská Sobota 62,06 *
813281 Dubno Rimavská Sobota 33,41
813389 Dubovec Rimavská Sobota 86,66
802204 Dulovo Rimavská Sobota 58,62 *
813940 Dúžava Rimavská Sobota 79,78 *
814229 Figa Rimavská Sobota 37,42
814971 Gemerské Dechtáre Rimavská Sobota 48,04
814989 Gemerské Michalovce Rimavská Sobota 43,74
815021 Gemerský Jablonec Rimavská Sobota 70,37
814881 Gemerček Rimavská Sobota 56,54
815217 Gortva Rimavská Sobota 47,28
871460 Gregorovce Rimavská Sobota 46,68
815411 Hajnáčka Rimavská Sobota 41,68 *
815349 Hačava Rimavská Sobota 13,05
816515 Hnúšťa Rimavská Sobota 15,65
816558 Hodejov Rimavská Sobota 45,82
816566 Hodejovec Rimavská Sobota 28,22
818291 Horné Zahorany Rimavská Sobota 27,81
818615 Hostice Rimavská Sobota 25,84
818658 Hostišovce Rimavská Sobota 45,34 *
819051 Hrachovo Rimavská Sobota 71,30 *
819999 Hrušovo Rimavská Sobota 17,66
820083 Hubovo Rimavská Sobota 46,14
820491 Husiná Rimavská Sobota 47,06 *
821420 Ivanice Rimavská Sobota 62,05
822035 Janice Rimavská Sobota 56,99
822795 Jesenské Rimavská Sobota 66,98 *
822817 Jestice Rimavská Sobota 33,95
823180 Kaloša Rimavská Sobota 51,22
823791 Kesovce Rimavská Sobota 57,89
824224 Klenovec Rimavská Sobota 8,96
825026 Kociha Rimavská Sobota 71,29
826120 Konrádovce Rimavská Sobota 67,44 *
828378 Kraskovo Rimavská Sobota 30,18
829277 Krokava Rimavská Sobota 21,56 *
829676 Kružno Rimavská Sobota 78,66 *
828076 Kráľ Rimavská Sobota 60,79
830232 Kyjatice Rimavská Sobota 31,09
831336 Lenartovce Rimavská Sobota 67,70
831352 Lenka Rimavská Sobota 70,89
832359 Lipovec Rimavská Sobota 10,44
834203 Lukovištia Rimavská Sobota 27,11
868639 Malé Teriakovce Rimavská Sobota 60,46
836346 Martinová Rimavská Sobota 64,02
838161 Mojín Rimavská Sobota 55,90
839680 Neporadza Rimavská Sobota 49,32 *
840874 Nižná Pokoradz Rimavská Sobota 65,88
841056 Nižné Valice Rimavská Sobota 46,17
868906 Nižný Blh Rimavská Sobota 47,60
868647 Nižný Skálnik Rimavská Sobota 62,01
841447 Nová Bašta Rimavská Sobota 40,11
844039 Orávka Rimavská Sobota 64,15
820008 Ostrany Rimavská Sobota 16,87
844918 Ožďany Rimavská Sobota 58,91
844969 Padarovce Rimavská Sobota 30,22
812897 Papča Rimavská Sobota 45,00 *
845736 Pavlovce Rimavská Sobota 70,36
846074 Petrovce Rimavská Sobota 31,41
848026 Polom Rimavská Sobota 9,43
848484 Poproč Rimavská Sobota 10,69
848727 Potok Rimavská Sobota 9,07
852643 Príboj Rimavská Sobota 51,45
850900 Radnovce Rimavská Sobota 45,68
866628 Rakytník Rimavská Sobota 42,23
851795 Ratkovská Lehota Rimavská Sobota 10,69
851817 Ratkovská Suchá Rimavská Sobota 9,49
852830 Ratkovská Zdychava Rimavská Sobota 2,95
852244 Riečka Rimavská Sobota 59,29
831166 Rimavica Rimavská Sobota 14,00
852384 Rimavská Baňa Rimavská Sobota 19,62
831158 Rimavská Lehota Rimavská Sobota 30,32
852406 Rimavská Píla Rimavská Sobota 23,42
852414 Rimavská Seč Rimavská Sobota 63,11
852422 Rimavská Sobota Rimavská Sobota 107,36
852597 Rimavské Brezovo Rimavská Sobota 29,29
852635 Rimavské Janovce Rimavská Sobota 79,75
852651 Rimavské Zalužany Rimavská Sobota 48,16
852848 Rovné Rimavská Sobota 8,94
853569 Rumince Rimavská Sobota 70,00
856461 Slizké Rimavská Sobota 9,91
857858 Stará Bašta Rimavská Sobota 32,01
820016 Striežovce Rimavská Sobota 15,68


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood