Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802280 Behynce Revúca 64,38
854166 Brusník Revúca 28,26
821055 Chvalová Revúca 37,43
821110 Chyžné Revúca 26,30
813117 Držkovce Revúca 36,29
851825 Filier Revúca 7,62
814865 Gemer Revúca 58,66
814954 Gemerská Ves Revúca 33,37
814997 Gemerský Milhosť Revúca 24,00
819468 Hrlica Revúca 44,00 *
820091 Hucín Revúca 23,43
822698 Jelšava Revúca 28,48
815004 Jelšavská Teplica Revúca 24,00
823252 Kameňany Revúca 24,00
834696 Kopráš Revúca 32,86 *
831841 Levkuška Revúca 49,12 *
831999 Licince Revúca 22,89
833291 Lubeník Revúca 26,55
815039 Mikolčany Revúca 22,45
834700 Mníšany Revúca 43,54 *
838233 Mokrá Lúka Revúca 24,32
838799 Muránska Dlhá Lúka Revúca 21,99
838802 Muránska Huta Revúca 12,14
838811 Muránska Lehota Revúca 18,32
838829 Muránska Zdychava Revúca 16,18 *
838772 Muráň Revúca 18,43
839370 Nandraž Revúca 30,93
815047 Nováčany Revúca 23,16
844829 Otročok Revúca 56,36 *
847020 Ploské Revúca 13,00
847984 Polina Revúca 38,85
850225 Prihradzany Revúca 25,15
851833 Ratkovské Bystré Revúca 7,77
851752 Ratková Revúca 12,90
851698 Rašice Revúca 61,80 *
851761 Repištia Revúca 13,02
852104 Revúca Revúca 23,47
852210 Revúcka Lehota Revúca 43,74
852228 Revúčka Revúca 44,80 *
854182 Rybník nad Turcom Revúca 35,45
851281 Rákoš Revúca 24,65
855545 Sirk Revúca 23,30
855804 Skerešovo Revúca 39,65
858498 Starňa Revúca 61,64
859044 Strelnice Revúca 30,86
851809 Sása Revúca 12,05
860123 Tornaľa Revúca 62,69
865940 Turčok Revúca 23,69
869643 Višňové Revúca 30,14
860981 Šivetice Revúca 23,81
860131 Železné Revúca 98,04 *
874361 Žiar Revúca 77,06 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood