Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802506 Beluša Púchov 36,36
811432 Dohňany Púchov 17,72
811521 Dolná Breznica Púchov 26,62 *
812013 Dolné Kočkovce Púchov 34,59
830917 Dubková Púchov 9,24
816400 Hloža-Podhorie Púchov 35,85
817007 Horenice Púchov 28,51
817163 Horná Breznica Púchov 16,23
850501 Horné Kočkovce Púchov 18,95
818551 Horovce Púchov 24,06
818712 Hoštiná Púchov 36,90 *
817023 Hôrka Púchov 27,17
821161 Ihrište Púchov 25,00
830151 Kvašov Púchov 9,96
830950 Lazy pod Makytou Púchov 8,64
831051 Lednica Púchov 22,04 *
831077 Lednické Rovne Púchov 29,75
834483 Lysá pod Makytou Púchov 9,51
834211 Lúky Púchov 10,42
817015 Medné Púchov 26,34
836753 Mestečko Púchov 14,08
838217 Mojtín Púchov 22,30
838535 Mostište Púchov 10,27
839884 Nimnica Púchov 53,30 *
841234 Nosice Púchov 41,17
850462 Púchov Púchov 55,22 *
859095 Streženice Púchov 55,76 *
850560 Vieska-Bezdedov Púchov 25,88
869619 Visolaje Púchov 35,51
870811 Vydrná Púchov 4,42
872873 Zbora Púchov 12,70
873641 Zubák Púchov 12,04
872342 Záriečie Púchov 8,00


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood