Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800694 Banky Prievidza 31,53
803511 Bojnice Prievidza 38,15
839469 Brezany Prievidza 25,54
820989 Brusno Prievidza 9,48
807613 Bystričany Prievidza 34,02
807630 Chalmová Prievidza 26,30
820997 Chrenovec Prievidza 8,16
821071 Chvojnica Prievidza 4,05
808156 Cigeľ Prievidza 17,14
810720 Diviacka Nová Ves Prievidza 47,48
810762 Diviaky nad Nitricou Prievidza 35,10
811165 Dlžín Prievidza 24,53
832081 Dobročná Prievidza 30,26 *
812188 Dolné Vestenice Prievidza 85,44 *
862312 Dolné Šútovce Prievidza 21,33
803537 Dubnica Prievidza 28,46
840742 Dvorníky nad Nitricou Prievidza 101,70 *
815608 Handlová Prievidza 11,88
817805 Horná Ves Prievidza 29,21
818283 Horné Vestenice Prievidza 133,70 *
862304 Horné Šútovce Prievidza 23,81
850195 Hradec Prievidza 27,80
821977 Jalovec Prievidza 12,28
822825 Ješkova Ves Prievidza 33,33
823261 Kamenec pod Vtáčnikom Prievidza 19,75
823520 Kanianka Prievidza 34,49
825051 Kocurany Prievidza 30,61
826651 Kostolná Ves Prievidza 25,25
826812 Koš Prievidza 23,76
824011 Kľačno Prievidza 6,72
830887 Lazany Prievidza 33,54
831191 Lehota pod Vtáčnikom Prievidza 35,31
832090 Liešťany Prievidza 30,00
832235 Lipník Prievidza 67,50 *
832103 Lomnica Prievidza 37,44 *
835790 Malinová Prievidza 14,70
850187 Malá Lehôtka Prievidza 29,73
834971 Malá Čausa Prievidza 8,43
834602 Mačov Prievidza 27,65
838501 Morovno Prievidza 16,16
839477 Nedožery Prievidza 50,99
839850 Nevidzany Prievidza 30,00
840670 Nitrianske Pravno Prievidza 11,46
840700 Nitrianske Rudno Prievidza 25,57
840726 Nitrianske Sučany Prievidza 44,82
841803 Nová Lehota Prievidza 6,46
842001 Nováky Prievidza 29,32
843881 Opatovce nad Nitrou Prievidza 23,82
844489 Osľany Prievidza 63,72 *
847399 Podhradie Prievidza 20,44
848115 Poluvsie Prievidza 20,17
848638 Poruba Prievidza 14,74
849294 Pravenec Prievidza 23,63
850063 Prievidza Prievidza 38,16
850942 Radobica Prievidza 21,41
840751 Račice Prievidza 101,70 *
853437 Rudnianska Lehota Prievidza 52,18 *
851868 Ráztočno Prievidza 4,95
854492 Sebedražie Prievidza 37,63
854514 Seč Prievidza 56,22 *
840688 Solka Prievidza 13,73
862711 Temeš Prievidza 38,56 *
866148 Tužina Prievidza 8,45
867195 Valaská Belá Prievidza 4,38
867781 Veľká Lehôtka Prievidza 13,81
867659 Veľká Čausa Prievidza 11,17
807648 Vieska Prievidza 31,66
810738 Vrbany Prievidza 26,90
840696 Vyšehradné Prievidza 6,29
873055 Zemianske Kostoľany Prievidza 55,41
808911 Čavoj Prievidza 76,46 *
809241 Čereňany Prievidza 28,37


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood