Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800112 Abranovce Prešov 19,54
800325 Babin Potok Prešov 44,14 *
800554 Bajerov Prešov 12,16
802743 Bertotovce Prešov 16,26
806226 Brestov Prešov 58,34 *
806382 Bretejovce Prešov 34,38
806889 Brežany Prešov 12,63
807788 Bzenov Prešov 48,58 *
831298 Chabžany Prešov 26,06
820709 Chmeľov Prešov 24,61
820733 Chmeľovec Prešov 20,18
820776 Chminianska Nová Ves Prešov 24,07
820784 Chminianske Jakubovany Prešov 13,86 *
820750 Chmiňany Prešov 22,41
810347 Demjata Prešov 25,00
812927 Drienov Prešov 35,93
812960 Drienovská Nová Ves Prešov 31,97
813591 Dulova Ves Prešov 23,77
814351 Fintice Prešov 55,62 *
814415 Fričovce Prešov 13,94 *
814423 Fulianka Prešov 25,00
815055 Geraltov Prešov 32,32 *
815284 Gregorovce Prešov 59,94 *
815705 Haniska Prešov 91,60 *
816051 Hendrichovce Prešov 17,98 *
816086 Hermanovce Prešov 28,73
818801 Hrabkov Prešov 11,91
818950 Hradisko Prešov 14,06 *
822108 Janov Prešov 35,64 *
822205 Janovík Prešov 35,05
823571 Kapušany Prešov 25,40
823775 Kendice Prešov 29,79
824143 Klenov Prešov 14,51
825131 Kojatice Prešov 18,49
825387 Kokošovce Prešov 19,82
829200 Krížovany Prešov 16,06 *
830119 Kvačany Prešov 11,99
830461 Lada Prešov 25,00
830453 Lačnov Prešov 8,13
831042 Lažany Prešov 16,70
831301 Lemešany Prešov 28,77
831409 Lesíček Prešov 30,72 *
860468 Lipníky Prešov 25,00
832294 Lipovce Prešov 11,15
832006 Ličartovce Prešov 40,29
833924 Lúčina Prešov 25,00
835919 Malý Slivník Prešov 62,00 *
835943 Malý Šariš Prešov 21,35
836524 Medzany Prešov 29,33
837504 Miklušovce Prešov 13,21
837661 Mirkovce Prešov 55,82 *
846040 Močarmany Prešov 35,93
838594 Mošurov Prešov 46,80 *
839507 Nemcovce Prešov 25,15
840955 Nižná Šebastová Prešov 31,02
950017 Nové Prešov 4,66
843431 Okružná Prešov 25,00
843831 Ondrašovce Prešov 13,40 *
844845 Ovčie Prešov 10,51
846058 Petrovany Prešov 66,38 *
847313 Podhorany Prešov 20,36
847402 Podhradík Prešov 18,24
849502 Prešov Prešov 63,32 *
850268 Proč Prešov 20,00
850748 Pušovce Prešov 20,00
850861 Radatice Prešov 49,38 *
852741 Rokycany Prešov 14,47
853623 Ruská Nová Ves Prešov 21,25
833622 Ruské Pekľany Prešov 42,82 *
854719 Sedlice Prešov 13,64
854972 Seniakovce Prešov 33,70
857301 Solivar Prešov 22,64
854727 Suchá Dolina Prešov 12,23
859851 Svinia Prešov 21,05
863084 Teriakovce Prešov 47,52 *
863092 Terňa Prešov 49,58 *
865354 Trnkov Prešov 25,00
865583 Tuhrina Prešov 25,00
865613 Tulčík Prešov 25,00
867411 Varhaňovce Prešov 44,00 *
869171 Veľký Slivník Prešov 25,00
869198 Veľký Šariš Prešov 68,96 *
871346 Vyšná Šebastová Prešov 22,17
869724 Víťaz Prešov 12,58
873284 Zlatá Baňa Prešov 36,64 *
871681 Záborské Prešov 71,96 *
871834 Záhradné Prešov 25,00
872512 Závadka Prešov 30,00 *
809187 Čelovce Prešov 25,13
809381 Červenica Prešov 25,28 *
833584 Ľubotice Prešov 25,41
833614 Ľubovec Prešov 42,94 *
860328 Šalgovík Prešov 66,90 *
860476 Šarišská Poruba Prešov 25,00
860484 Šarišská Trstená Prešov 20,00
860492 Šarišské Bohdanovce Prešov 39,61
860549 Šarišské Lužianky Prešov 11,84
860841 Šindliar Prešov 13,14 *
860948 Široké Prešov 15,12
861120 Štefanovce Prešov 12,01


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood