Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800163 Alekšince Nitra 107,22
800180 Andač Nitra 63,87
800341 Babindol Nitra 139,82
804029 Branč Nitra 115,07
847267 Bádice Nitra 48,66
807931 Cabaj Nitra 75,98
840378 Chrenová Nitra 96,99
812021 Dolné Krškany Nitra 98,01
812048 Dolné Lefantovce Nitra 87,27
812081 Dolné Obdokovce Nitra 78,33
812161 Dolné Štitáre Nitra 80,78 *
869511 Dolný Vinodol Nitra 105,63
812854 Dražovce Nitra 83,17
814156 Dyčka Nitra 101,48
815195 Golianovo Nitra 99,88
840076 Horné Krškany Nitra 105,15
817996 Horné Lefantovce Nitra 87,62 *
818429 Horný Ohaj Nitra 68,33
869520 Horný Vinodol Nitra 94,17
818674 Hosťová Nitra 76,03
821454 Ivanka pri Nitre Nitra 87,68
822248 Jarok Nitra 86,12
822655 Jelenec Nitra 63,47
822728 Jelšovce Nitra 95,60
823538 Kapince Nitra 88,99
824054 Klasov Nitra 97,19
825743 Kolíňany Nitra 64,05
840203 Kynek Nitra 98,20
831140 Lehota Nitra 74,46
834114 Lukáčovce Nitra 92,83
834408 Lužianky Nitra 107,04
835536 Malé Chyndice Nitra 90,21
835749 Malé Zálužie Nitra 93,81
800287 Malý Báb Nitra 79,33
840599 Malý Cetín Nitra 105,74
830623 Malý Lapáš Nitra 96,38 *
834050 Martinová Nitra 96,16
847275 Mechenice Nitra 54,55
836672 Melek Nitra 103,35
840564 Mikov dvor Nitra 96,62
840254 Mlynárce Nitra 89,16
838179 Mojmírovce Nitra 112,43
839914 Nitra Nitra 127,38 *
840653 Nitrianske Hrnčiarovce Nitra 73,88 *
841943 Nová Ves nad Žitavou Nitra 74,75
842311 Nové Sady Nitra 97,04
845272 Paňa Nitra 107,14
847810 Pohranice Nitra 67,82
848018 Poľný Kesov Nitra 115,69
840165 Párovské Háje Nitra 98,80
852660 Rišňovce Nitra 68,50
853542 Rumanová Nitra 85,86
808270 Sila Nitra 106,45
847283 Sokolníky Nitra 46,74
819832 Suľany Nitra 99,53
859630 Svätoplukovo Nitra 76,84
862461 Tajná Nitra 110,32 *
862703 Telince Nitra 97,40
834068 Vajka nad Žitavou Nitra 98,48
867691 Veľká Dolina Nitra 125,99
804037 Veľká Ves Nitra 109,19
868019 Veľké Chyndice Nitra 106,55
868035 Veľké Janíkovce Nitra 94,51
868787 Veľké Zálužie Nitra 96,87
800295 Veľký Báb Nitra 84,88
868914 Veľký Cetín Nitra 96,14
830631 Veľký Lapáš Nitra 79,38
870218 Vráble Nitra 90,88
819841 Výčapky Nitra 91,80
870781 Výčapy-Opatovce Nitra 114,37
872831 Zbehy Nitra 72,89
840319 Zobor Nitra 84,96 *
808253 Čab Nitra 98,82
808598 Čakajovce Nitra 81,29
840581 Čechynce Nitra 107,58
809098 Čeľadice Nitra 66,23
809845 Čifáre Nitra 130,32
808776 Čápor Nitra 73,34
870773 Ľudovítová Nitra 95,21
861162 Štefanovičová Nitra 117,00
862231 Šurianky Nitra 91,36
874931 Žirany Nitra 57,39
874973 Žitavce Nitra 102,87


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood