Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800317 Babín Námestovo 32,42
802590 Beňadovo Námestovo 15,00 *
803219 Bobrov Námestovo 33,12 *
806404 Breza Námestovo 40,46
820024 Hruštín Námestovo 26,76
824364 Klin Námestovo 44,68
829587 Krušetnica Námestovo 15,51
833011 Lokca Námestovo 40,37
833053 Lomná Námestovo 23,98
838837 Mútne Námestovo 37,90 *
842877 Novoť Námestovo 18,26
839345 Námestovo Námestovo 38,30
839361 Námestovské Pilsko Námestovo 39,62 *
844047 Oravská Jasenica Námestovo 33,18 *
844110 Oravská Lesná Námestovo 12,94 *
844128 Oravská Polhora Námestovo 36,58 *
844179 Oravské Veselé Námestovo 39,62
850772 Rabča Námestovo 27,74 *
850811 Rabčice Námestovo 25,00
855405 Sihelné Námestovo 25,36 *
839353 Slanica Námestovo 36,90 *
867471 Vasiľov Námestovo 36,20
867489 Vavrečka Námestovo 41,18
867357 Vaňovka Námestovo 14,00
873683 Zubrohlava Námestovo 24,13
871940 Zákamenné Námestovo 15,36
862509 Ťapešovo Námestovo 42,74


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood