Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800571 Bajka Levice 168,94 *
802760 Beša Levice 84,58
802913 Bielovce Levice 112,18 *
803448 Bohunice Levice 47,66
803855 Bory Levice 46,93
802221 Bátovce Levice 34,48
865630 Chorvatice Levice 71,39
810240 Demandice Levice 97,47
811769 Dolná Seč Levice 160,46 *
806897 Dolné Brhlovce Levice 45,84
810606 Dolné Devičany Levice 43,35
821730 Dolné Jabloňovce Levice 75,40 *
812137 Dolné Semerovce Levice 92,40 *
868701 Dolné Turovce Levice 65,65
872911 Dolné Zbrojníky Levice 88,74
874311 Dolné Žemberovce Levice 49,98
812544 Dolný Pial Levice 108,76
862681 Dolný Tekovský Hrádok Levice 124,35
868931 Dolný Ďur Levice 95,78
812579 Domadice Levice 57,59
819719 Domaša Levice 169,94 *
813109 Drženice Levice 28,54
814202 Farná Levice 126,44
815209 Gondovo Levice 102,46
816582 Hokovce Levice 71,85
816906 Hontianska Vrbica Levice 93,86
862673 Hontianske Trsťany Levice 43,89
817571 Horná Seč Levice 106,38
806901 Horné Brhlovce Levice 45,43
810614 Horné Devičany Levice 35,89
821748 Horné Jabloňovce Levice 25,44
818194 Horné Semerovce Levice 72,14
818275 Horné Turovce Levice 64,59
872920 Horné Zbrojníky Levice 151,13
874329 Horné Žemberovce Levice 45,51
818437 Horný Pial Levice 100,45
862690 Horný Tekovský Hrádok Levice 190,66 *
868949 Horný Ďur Levice 93,36
818585 Horša Levice 46,92
819450 Hrkovce Levice 80,35
819808 Hronské Kosihy Levice 155,86 *
819794 Hronské Kľačany Levice 96,67
862614 Hulvinky Levice 128,75
821306 Ipeľské Úľany Levice 28,12
821373 Ipeľský Sokolec Levice 87,84
821250 Iňa Levice 88,14
802239 Jalakšová Levice 34,46
802778 Jesenské Levice 85,92
822868 Jur nad Hronom Levice 113,25
823015 Kalinčiakovo Levice 84,46
823121 Kalnica Levice 107,22
823112 Kalná Levice 127,12
830178 Keť Levice 118,32
802247 Kmeťovce Levice 49,01
827860 Kozárovce Levice 64,27
829714 Kubáňovo Levice 73,94
829811 Kukučínov Levice 107,17
829901 Kuraľany Levice 167,48 *
831646 Levice Levice 101,91
833002 Lok Levice 126,66
833096 Lontov Levice 105,14 *
834238 Lula Levice 111,13
854379 Malinovec Levice 68,40
835587 Malé Kozmálovce Levice 122,88 *
829447 Malé Krškany Levice 82,28
835633 Malé Ludince Levice 79,09
860603 Malé Šarovce Levice 139,47
835871 Malý Kiar Levice 97,09
829820 Malý Pesek Levice 95,07
842923 Marušová Levice 150,10 *
836494 Medvecké Levice 136,98
874248 Mikula Levice 131,88
838152 Mochovce Levice 114,56
835382 Málaš Levice 101,06
839141 Mýtne Ludany Levice 104,69
842931 Nový Tekov Levice 152,94 *
843016 Nýrovce Levice 144,50
843849 Ondrejovce Levice 102,85
841706 Opatová Levice 78,12 *
845566 Pastovce Levice 75,75
845841 Pečenice Levice 35,77
846767 Plavé Vozokany Levice 85,10
846759 Plášťovce Levice 46,32
847577 Podlužany Levice 97,64
847844 Pohronský Ruskov Levice 97,70
849472 Preseľany nad Ipľom Levice 94,92 *
850675 Pukanec Levice 38,28
868965 Rohožnica Levice 96,99
854158 Rybník Levice 93,57
854387 Santovka Levice 89,63
854450 Sazdice Levice 94,00 *
856053 Slatina Levice 73,94
858501 Starý Hrádok Levice 104,94
858579 Starý Tekov Levice 103,51
868710 Stredné Turovce Levice 64,69
859966 Svodov Levice 136,93
862584 Tehla Levice 111,94
841722 Tekovská Nová Ves Levice 100,71
862622 Tekovské Lužany Levice 147,80
862631 Tekovské Lužianky Levice 143,40


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood