Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803456 Bohunice Ilava 25,42
803600 Bolešov Ilava 23,78
803685 Borčice Ilava 23,70
813141 Dubnica nad Váhom Ilava 27,21
813583 Dulov Ilava 94,80 *
817465 Horná Poruba Ilava 20,40
821187 Ilava Ilava 24,71
823350 Kameničany Ilava 15,38
824402 Klobušice Ilava 22,52
826219 Kopec Ilava 19,64
826880 Košeca Ilava 17,11
826910 Košecké Rovné Ilava 57,28 *
829153 Krivoklát Ilava 14,87
830488 Ladce Ilava 21,58
835552 Malé Košecké Podhradie Ilava 11,90
825417 Malý Kolačín Ilava 15,94
837539 Mikušovce pri Pruskom Ilava 19,00
841757 Nová Dubnica Ilava 31,62
849430 Prejta Ilava 19,32
850331 Pruské Ilava 29,62
854751 Sedmerovec Ilava 25,98
856215 Slavnica Ilava 20,02
865605 Tuchyňa Ilava 22,20
868167 Veľké Košecké Podhradie Ilava 21,47
825425 Veľký Kolačín Ilava 15,76
870641 Vršatské Podhradie Ilava 10,86
873578 Zliechov Ilava 24,68 *
809438 Červený Kameň Ilava 7,85


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood