Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803553 Bojničky Hlohovec 39,56
812102 Dolné Otrokovce Hlohovec 65,51
812170 Dolné Trhovište Hlohovec 90,94 *
812200 Dolné Zelenice Hlohovec 81,39
814024 Dvorníky Hlohovec 59,22
816248 Hlohovec Hlohovec 47,63
818127 Horné Otrokovce Hlohovec 77,81
818259 Horné Trhovište Hlohovec 61,26 *
818313 Horné Zelenice Hlohovec 83,64
821985 Jalšové Hlohovec 86,42 *
826235 Koplotovce Hlohovec 72,36 *
823970 Kľačany Hlohovec 58,67
831379 Leopoldov Hlohovec 91,88 *
834670 Madunice Hlohovec 60,94
836729 Merašice Hlohovec 90,62 *
845591 Pastuchov Hlohovec 57,61
848689 Posádka Hlohovec 56,37
851779 Ratkovce Hlohovec 79,72
854425 Sasinkovo Hlohovec 54,35
855472 Siladice Hlohovec 81,44
862592 Tekolďany Hlohovec 74,71
862762 Tepličky Hlohovec 78,66 *
864064 Trakovice Hlohovec 180,70 *
809411 Červeník Hlohovec 66,27
861847 Šulekovo Hlohovec 72,25
875007 Žlkovce Hlohovec 83,40


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood