Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800058 Abrahám Galanta 217,02 *
814636 Brakoň Galanta 28,39
811777 Dolná Streda Galanta 108,10
812129 Dolné Saliby Galanta 118,65
812293 Dolný Chotár Galanta 118,60
855235 Dolný Čepeň Galanta 177,52 *
822680 Ereč Galanta 97,03
814504 Galanta Galanta 216,82 *
814644 Gáň Galanta 135,22
809772 Heď Galanta 178,38 *
814539 Hody Galanta 94,05
818178 Horné Saliby Galanta 116,27
855375 Horný Čepeň Galanta 177,52 *
818607 Hoste Galanta 222,46 *
822663 Jelka Galanta 118,71
822141 Jánovce Galanta 178,30 *
822965 Kajal Galanta 123,57
827720 Košúty Galanta 109,20
828106 Kráľov Brod Galanta 136,91
835161 Malá Mača Galanta 222,32 *
836451 Matúškovo Galanta 221,52 *
838543 Mostová Galanta 118,30
814610 Nebojsa Galanta 75,51
822671 Nová Jelka Galanta 97,54
842265 Nové Osady Galanta 106,63
809802 Ostrov Galanta 90,48
845655 Pata Galanta 102,20
850705 Pusté Sady Galanta 95,37
850730 Pusté Úľany Galanta 104,46
855251 Sereď Galanta 104,99
855961 Sládkovičovo Galanta 124,59
855316 Stredný Čepeň Galanta 177,52 *
863459 Tomášikovo Galanta 127,74
863912 Topoľnica Galanta 104,05
865524 Trstice Galanta 100,87
867853 Veľká Mača Galanta 106,58
868752 Veľké Úľany Galanta 119,13
868990 Veľký Grob Galanta 100,48
869546 Vinohrady nad Váhom Galanta 91,88
870188 Vozokany Galanta 89,19
866709 Váhovce Galanta 141,46
873098 Zemianske Sady Galanta 87,66
809799 Zúgov Galanta 233,48 *
809616 Čierna Voda Galanta 125,34
809764 Čierny Brod Galanta 116,27
860301 Šalgočka Galanta 97,56
860859 Šintava Galanta 86,18
861014 Šoporňa Galanta 135,97
838551 Šoriakoš Galanta 107,31


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood