Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800040 Abovce Rimavská Sobota 52,65
800350 Babinec Rimavská Sobota 28,53
800601 Bakta Rimavská Sobota 50,60
801691 Barca Rimavská Sobota 49,32
802433 Belín Rimavská Sobota 61,90
815225 Bizovo Rimavská Sobota 58,54 *
803171 Blhovce Rimavská Sobota 62,40 *
803961 Bottovo Rimavská Sobota 57,63
804011 Brádno Rimavská Sobota 50,12 *
807141 Budikovany Rimavská Sobota 29,92
802191 Bátka Rimavská Sobota 52,94
807982 Cakov Rimavská Sobota 53,42
820644 Chanava Rimavská Sobota 52,51
820911 Chrámec Rimavská Sobota 63,11
823805 Dimitrij Rimavská Sobota 64,98 *
812196 Dolné Zahorany Rimavská Sobota 50,00
812811 Dražice Rimavská Sobota 74,08 *
812889 Drienčany Rimavská Sobota 30,22
813052 Drňa Rimavská Sobota 62,06 *
813281 Dubno Rimavská Sobota 35,50
813389 Dubovec Rimavská Sobota 78,60
802204 Dulovo Rimavská Sobota 58,62 *
813940 Dúžava Rimavská Sobota 79,78 *
814229 Figa Rimavská Sobota 49,16
814971 Gemerské Dechtáre Rimavská Sobota 44,30
814989 Gemerské Michalovce Rimavská Sobota 46,86 *
815021 Gemerský Jablonec Rimavská Sobota 71,89
814881 Gemerček Rimavská Sobota 45,54
815217 Gortva Rimavská Sobota 38,16
871460 Gregorovce Rimavská Sobota 57,82 *
815411 Hajnáčka Rimavská Sobota 31,11
815349 Hačava Rimavská Sobota 35,84 *
816515 Hnúšťa Rimavská Sobota 11,97
816558 Hodejov Rimavská Sobota 51,44
816566 Hodejovec Rimavská Sobota 28,22
818291 Horné Zahorany Rimavská Sobota 27,55
818615 Hostice Rimavská Sobota 23,37
818658 Hostišovce Rimavská Sobota 45,34 *
819051 Hrachovo Rimavská Sobota 71,30 *
819999 Hrušovo Rimavská Sobota 80,66 *
820083 Hubovo Rimavská Sobota 42,47
820491 Husiná Rimavská Sobota 47,06 *
821420 Ivanice Rimavská Sobota 58,44
822035 Janice Rimavská Sobota 44,09
822795 Jesenské Rimavská Sobota 66,98 *
822817 Jestice Rimavská Sobota 36,70
823180 Kaloša Rimavská Sobota 48,39
823791 Kesovce Rimavská Sobota 46,91
824224 Klenovec Rimavská Sobota 7,63
825026 Kociha Rimavská Sobota 71,29
826120 Konrádovce Rimavská Sobota 67,44 *
828378 Kraskovo Rimavská Sobota 25,29
829277 Krokava Rimavská Sobota 21,56 *
829676 Kružno Rimavská Sobota 78,66 *
828076 Kráľ Rimavská Sobota 53,53
830232 Kyjatice Rimavská Sobota 42,54 *
831336 Lenartovce Rimavská Sobota 94,12 *
831352 Lenka Rimavská Sobota 62,39
832359 Lipovec Rimavská Sobota 10,44
834203 Lukovištia Rimavská Sobota 26,63
868639 Malé Teriakovce Rimavská Sobota 59,93
836346 Martinová Rimavská Sobota 62,92
838161 Mojín Rimavská Sobota 51,33
839680 Neporadza Rimavská Sobota 49,32 *
840874 Nižná Pokoradz Rimavská Sobota 58,49
841056 Nižné Valice Rimavská Sobota 47,98 *
868906 Nižný Blh Rimavská Sobota 48,11
868647 Nižný Skálnik Rimavská Sobota 54,40
841447 Nová Bašta Rimavská Sobota 44,96
844039 Orávka Rimavská Sobota 63,64
820008 Ostrany Rimavská Sobota 57,22 *
844918 Ožďany Rimavská Sobota 54,73
844969 Padarovce Rimavská Sobota 30,22
812897 Papča Rimavská Sobota 45,00 *
845736 Pavlovce Rimavská Sobota 75,13
846074 Petrovce Rimavská Sobota 31,91
848026 Polom Rimavská Sobota 50,12 *
848484 Poproč Rimavská Sobota 12,94 *
848727 Potok Rimavská Sobota 80,66 *
852643 Príboj Rimavská Sobota 73,68 *
850900 Radnovce Rimavská Sobota 44,99
866628 Rakytník Rimavská Sobota 50,03
851795 Ratkovská Lehota Rimavská Sobota 44,00 *
851817 Ratkovská Suchá Rimavská Sobota 44,00 *
852830 Ratkovská Zdychava Rimavská Sobota 12,94 *
852244 Riečka Rimavská Sobota 49,57
831166 Rimavica Rimavská Sobota 13,02
852384 Rimavská Baňa Rimavská Sobota 17,00
831158 Rimavská Lehota Rimavská Sobota 27,52
852406 Rimavská Píla Rimavská Sobota 15,65
852414 Rimavská Seč Rimavská Sobota 58,60
852422 Rimavská Sobota Rimavská Sobota 145,25
852597 Rimavské Brezovo Rimavská Sobota 25,48
852635 Rimavské Janovce Rimavská Sobota 69,51
852651 Rimavské Zalužany Rimavská Sobota 72,88 *
852848 Rovné Rimavská Sobota 12,94 *
853569 Rumince Rimavská Sobota 70,00
856461 Slizké Rimavská Sobota 9,91
857858 Stará Bašta Rimavská Sobota 31,20
820016 Striežovce Rimavská Sobota 36,58 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood