Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802280 Behynce Revúca 63,85
854166 Brusník Revúca 29,49
821055 Chvalová Revúca 35,19
821110 Chyžné Revúca 26,23
813117 Držkovce Revúca 59,54 *
851825 Filier Revúca 7,62
814865 Gemer Revúca 55,35
814954 Gemerská Ves Revúca 28,66
814997 Gemerský Milhosť Revúca 23,16
819468 Hrlica Revúca 44,00 *
820091 Hucín Revúca 21,71
822698 Jelšava Revúca 26,37
815004 Jelšavská Teplica Revúca 26,94
823252 Kameňany Revúca 24,87
834696 Kopráš Revúca 32,86 *
831841 Levkuška Revúca 49,12 *
831999 Licince Revúca 24,51
833291 Lubeník Revúca 23,34
815039 Mikolčany Revúca 23,24
834700 Mníšany Revúca 43,54 *
838233 Mokrá Lúka Revúca 23,87
838799 Muránska Dlhá Lúka Revúca 19,38
838802 Muránska Huta Revúca 8,86
838811 Muránska Lehota Revúca 14,59
838829 Muránska Zdychava Revúca 16,18 *
838772 Muráň Revúca 15,54
839370 Nandraž Revúca 28,17
815047 Nováčany Revúca 22,64
844829 Otročok Revúca 56,36 *
847020 Ploské Revúca 44,00 *
847984 Polina Revúca 33,40
850225 Prihradzany Revúca 23,04
851833 Ratkovské Bystré Revúca 7,77
851752 Ratková Revúca 44,00 *
851698 Rašice Revúca 61,80 *
851761 Repištia Revúca 10,37
852104 Revúca Revúca 23,62
852210 Revúcka Lehota Revúca 41,57
852228 Revúčka Revúca 44,80 *
854182 Rybník nad Turcom Revúca 49,78 *
851281 Rákoš Revúca 21,49
855545 Sirk Revúca 18,31
855804 Skerešovo Revúca 32,50
858498 Starňa Revúca 52,80
859044 Strelnice Revúca 63,32 *
851809 Sása Revúca 44,00 *
860123 Tornaľa Revúca 59,04
865940 Turčok Revúca 17,31
869643 Višňové Revúca 23,06
860981 Šivetice Revúca 25,66
860131 Železné Revúca 98,04 *
874361 Žiar Revúca 77,06 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood