Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802450 Belina Lučenec 46,14
802999 Biskupice Lučenec 29,95
803642 Boľkovce Lučenec 64,57
807176 Budiná Lučenec 28,34 *
807427 Bulhary Lučenec 45,30
807508 Buzitka Lučenec 78,83
810789 Divín Lučenec 30,61
811254 Dobroč Lučenec 35,04 *
814296 Fiľakovo Lučenec 36,25
814334 Fiľakovské Kováče Lučenec 44,16
815276 Gregorova Vieska Lučenec 60,60
815501 Halič Lučenec 56,40
816850 Holiša Lučenec 62,21
822736 Jelšovec Lučenec 66,32 *
823171 Kalonda Lučenec 50,85
811301 Kotmanová Lučenec 31,40 *
831204 Lehôtka Lučenec 55,75
831361 Lentvora Lučenec 41,22 *
832286 Lipovany Lučenec 34,16
833215 Lovinobaňa Lučenec 46,13
834254 Lupoč Lučenec 54,73
833673 Lučenec Lučenec 52,45
834637 Madačka Lučenec 58,08 *
836362 Mašková Lučenec 45,21
833797 Mikušovce Lučenec 42,75
838691 Mučín Lučenec 39,44
838764 Muľka Lučenec 63,79
839108 Mýtna Lučenec 21,22
839451 Nedelište Lučenec 58,08 *
840572 Nitra nad Ipľom Lučenec 58,65
842010 Nové Hony Lučenec 57,76
833754 Opatová Lučenec 49,52
845299 Panické Dravce Lučenec 34,23
846660 Pinciná Lučenec 57,65
846899 Pleš Lučenec 23,91
847682 Podrečany Lučenec 57,73
847968 Polichno Lučenec 32,32
849111 Praha Lučenec 49,32 *
850322 Prša Lučenec 94,60 *
846619 Píla Lučenec 13,34 *
851191 Radzovce Lučenec 37,25
851655 Rapovce Lučenec 49,37
851728 Ratka Lučenec 62,72
853780 Ružiná Lučenec 37,14
857939 Stará Halič Lučenec 62,76
863505 Tomášovce Lučenec 66,65
863424 Točnica Lučenec 43,48
864161 Trebeľovce Lučenec 46,92
864358 Trenč Lučenec 68,44 *
865575 Tuhár Lučenec 35,12
866261 Uderiná Lučenec 45,22
867632 Veľká nad Ipľom Lučenec 65,26 *
867977 Veľké Dravce Lučenec 56,67
869261 Vidiná Lučenec 69,20
950041 Záložná Lučenec 27,82
800015 Ábelová Lučenec 14,58
808601 Čakanovce Lučenec 35,18
808733 Čamovce Lučenec 61,06 *
833541 Ľuboreč Lučenec 40,00
860786 Šiatorská Bukovinka Lučenec 32,87
862258 Šurice Lučenec 65,38 *
860697 Šávoľ Lučenec 34,27
860824 Šíd Lučenec 33,68


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood