Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800236 Ardanovce Topoľčany 81,41
802271 Behynce Topoľčany 80,96
802468 Belince Topoľčany 54,66
803006 Biskupová Topoľčany 82,52 *
803162 Blesovce Topoľčany 59,59
803481 Bojná Topoľčany 68,26
807796 Bzince Topoľčany 72,32
820903 Chrabrany Topoľčany 59,38
829609 Dolné Chlebany Topoľčany 62,29
813958 Dvorany nad Nitrou Topoľčany 56,22
815390 Hajná Nová Ves Topoľčany 52,86
817970 Horné Chlebany Topoľčany 88,65
818089 Horné Obdokovce Topoľčany 72,18
818241 Horné Štitáre Topoľčany 61,80
819981 Hrušovany Topoľčany 49,14
821781 Jacovce Topoľčany 68,64
823236 Kamanová Topoľčany 89,30
826111 Koniarovce Topoľčany 52,94
827843 Kovarce Topoľčany 45,29
829269 Krnča Topoľčany 31,24
829471 Krtovce Topoľčany 85,30
829617 Krušovce Topoľčany 66,19
830054 Kuzmice Topoľčany 65,90
832367 Lipovník Topoľčany 69,60
834076 Ludanice Topoľčany 100,55
834378 Lužany Topoľčany 75,01
835471 Malé Bedzany Topoľčany 70,74
803499 Malé Dvorany Topoľčany 97,18 *
835676 Malé Ripňany Topoľčany 101,27
839124 Mýtna Nová Ves Topoľčany 57,68
839612 Nemečky Topoľčany 42,01
839558 Nemčice Topoľčany 74,67
840602 Nitrianska Blatnica Topoľčany 58,35
840611 Nitrianska Streda Topoľčany 50,98
841226 Norovce Topoľčany 44,17
843083 Obsolovce Topoľčany 76,95
844012 Oponice Topoľčany 56,07
844331 Orešany Topoľčany 60,56
847372 Podhradie Topoľčany 20,24
849171 Prašice Topoľčany 58,80
849464 Preseľany Topoľčany 59,12
849375 Práznovce Topoľčany 39,43
851078 Radošina Topoľčany 102,02
851213 Rajčany Topoľčany 55,36
857289 Solčany Topoľčany 40,30
857297 Solčianky Topoľčany 34,99
859974 Svrbice Topoľčany 77,77
859591 Súlovce Topoľčany 62,12
863114 Tesáre Topoľčany 52,96
863548 Topoľčany Topoľčany 65,96


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený