Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800651 Baňa Stropkov 19,90 *
859249 Bokša Stropkov 23,36
806463 Breznica Stropkov 21,36
806510 Breznička Stropkov 21,00
807001 Brusnica Stropkov 21,56
807320 Bukovce Stropkov 22,63
807567 Bystrá Stropkov 16,30
807923 Bžany Stropkov 17,45
820873 Chotča Stropkov 26,02
869775 Driečna Stropkov 13,14 *
813842 Duplín Stropkov 28,03
815292 Gribov Stropkov 22,72
815942 Havaj Stropkov 17,22
821934 Jakušovce Stropkov 45,80 *
825701 Kolbovce Stropkov 15,36
826545 Korunková Stropkov 18,18
827916 Kožuchovce Stropkov 15,37
829048 Krišľovce Stropkov 19,90 *
853755 Kručov Stropkov 19,50
829595 Krušinec Stropkov 24,85
833061 Lomné Stropkov 16,53
834955 Makovce Stropkov 15,75
835188 Malá Poľana Stropkov 19,00
837512 Miková Stropkov 25,00
837644 Miňovce Stropkov 26,91
838683 Mrázovce Stropkov 21,72
840858 Nižná Olšava Stropkov 25,98
843733 Oľšavka Stropkov 20,84
848735 Potoky Stropkov 27,95
848701 Potôčky Stropkov 17,00
857327 Soľník Stropkov 16,86
858676 Staškovce Stropkov 23,53
859133 Stropkov Stropkov 23,29
869791 Suchá Stropkov 13,92
863211 Tisinec Stropkov 28,23
863432 Tokajík Stropkov 17,66
865796 Turany nad Ondavou Stropkov 23,34
875333 Valkov Stropkov 16,07
867381 Varechovce Stropkov 19,96
868841 Veľkrop Stropkov 16,00
869597 Vislava Stropkov 25,85
869783 Vladiča Stropkov 14,02
870099 Vojtovce Stropkov 19,00
871141 Vyškovce Stropkov 26,78
871249 Vyšná Olšava Stropkov 23,12
865800 Vyšný Hrabovec Stropkov 20,67
860433 Šandal Stropkov 60,32


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený