Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
832596 Liptovské Revúce Ružomberok 11,22
867233 Valaská Dubová Ružomberok 13,10
832171 Likavka Ružomberok 13,04
856410 Liptovské Sliače Ružomberok 13,43
832871 Lisková Ružomberok 14,25
826081 Komjatná Ružomberok 15,10
834084 Ludrová Ružomberok 15,61
861201 Štiavnička Ružomberok 16,86
865991 Turík Ružomberok 16,57
836338 Martinček Ružomberok 18,04
822981 Kalameny Ružomberok 18,21
832430 Liptovská Osada Ružomberok 18,89
832511 Liptovská Teplá Ružomberok 19,41
834017 Lúčky Ružomberok 19,07
832502 Liptovská Štiavnica Ružomberok 22,20
832413 Liptovská Lúžna Ružomberok 27,56
832529 Madočany Ružomberok 30,20
821403 Ivachnová Ružomberok 30,20
832693 Liptovský Michal Ružomberok 32,33
802816 Bešeňová Ružomberok 34,98 *
848719 Potok Ružomberok 40,88 *
853801 Ružomberok Ružomberok 41,74 *
862444 Švošov Ružomberok 43,48 *
820075 Hubová Ružomberok 49,58 *
857823 Stankovany Ružomberok 62,80 *
819221 Hrboltová Ružomberok 63,60 *
833509 Ľubochňa Ružomberok 82,84 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky