Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
846619 Píla Lučenec 13,34 *
846899 Pleš Lučenec 23,91
833541 Ľuboreč Lučenec 26,68
950041 Záložná Lučenec 27,82
807176 Budiná Lučenec 28,34 *
800015 Ábelová Lučenec 29,87
811301 Kotmanová Lučenec 31,40 *
832286 Lipovany Lučenec 34,81
811254 Dobroč Lučenec 35,04 *
838691 Mučín Lučenec 39,67
865575 Tuhár Lučenec 39,16 *
816850 Holiša Lučenec 40,19
831361 Lentvora Lučenec 41,22 *
810789 Divín Lučenec 41,16 *
839108 Mýtna Lučenec 42,68 *
860697 Šávoľ Lučenec 42,94 *
853780 Ružiná Lučenec 43,25
864161 Trebeľovce Lučenec 47,34
836362 Mašková Lučenec 47,71
849111 Praha Lučenec 49,32 *
845299 Panické Dravce Lučenec 50,19
833754 Opatová Lučenec 51,71
808601 Čakanovce Lučenec 51,10 *
851655 Rapovce Lučenec 51,20
815501 Halič Lučenec 52,35
866261 Uderiná Lučenec 52,94
823171 Kalonda Lučenec 52,13
838764 Muľka Lučenec 52,65
867977 Veľké Dravce Lučenec 53,71
833797 Mikušovce Lučenec 54,48
833215 Lovinobaňa Lučenec 55,82
863424 Točnica Lučenec 56,27
831204 Lehôtka Lučenec 56,13
842010 Nové Hony Lučenec 57,15
834254 Lupoč Lučenec 58,66
839451 Nedelište Lučenec 58,08 *
834637 Madačka Lučenec 58,08 *
833673 Lučenec Lučenec 59,79
869261 Vidiná Lučenec 59,39
840572 Nitra nad Ipľom Lučenec 59,63
847968 Polichno Lučenec 59,20
847682 Podrečany Lučenec 60,27
808733 Čamovce Lučenec 61,06 *
846660 Pinciná Lučenec 61,92
851728 Ratka Lučenec 63,00
815276 Gregorova Vieska Lučenec 64,14
862258 Šurice Lučenec 65,38 *
867632 Veľká nad Ipľom Lučenec 65,26 *
822736 Jelšovec Lučenec 66,32 *
863505 Tomášovce Lučenec 66,60


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený