Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
815365 Hačava Košice - okolie 14,20 *
871516 Vyšný Klátov Košice - okolie 14,72 *
813893 Ďurďošík Košice - okolie 14,00 *
873322 Zlatá Idka Košice - okolie 15,00 *
835137 Malá Lodina Košice - okolie 16,39
875414 Ružín Košice - okolie 16,12
875317 Malý Folkmar Košice - okolie 17,32 *
875309 Košické Hámre Košice - okolie 17,32 *
827606 Košická Belá Košice - okolie 17,32 *
843857 Opátka Košice - okolie 18,38 *
807435 Bunetice Košice - okolie 18,96
820636 Hýľov Košice - okolie 22,30 *
841129 Nižný Klátov Košice - okolie 23,36 *
823732 Kecerovské Pekľany Košice - okolie 24,66
867811 Veľká Lodina Košice - okolie 24,17
871711 Zádiel Košice - okolie 24,64
836567 Medzev Košice - okolie 25,30
843997 Opiná Košice - okolie 26,81
848506 Poproč Košice - okolie 26,93
823741 Kecerovský Lipovec Košice - okolie 26,41
866008 Háj Košice - okolie 27,41
836583 Vyšný Medzev Košice - okolie 28,77
853518 Rudník Košice - okolie 29,47
861359 Štós Košice - okolie 29,49
822434 Jasov Košice - okolie 29,86
873977 Žarnov Košice - okolie 30,46
830259 Kysak Košice - okolie 31,26
810118 Debraď Košice - okolie 31,53
870749 Vtáčkovce Košice - okolie 32,85
866016 Turňa nad Bodvou Košice - okolie 32,71
856011 Slanská Huta Košice - okolie 32,58
847046 Ploské Košice - okolie 33,00
812935 Drienovec Košice - okolie 33,19
838322 Moldava nad Bodvou Košice - okolie 33,11
871192 Vyšná Hutka Košice - okolie 33,55
857220 Sokoľ Košice - okolie 33,74
816078 Žírovce Košice - okolie 34,24
813087 Malá Vieska Košice - okolie 34,02
871702 Včeláre Košice - okolie 34,25
864137 Trebejov Košice - okolie 34,51
843041 Obišovce Košice - okolie 35,29
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 35,65
813079 Kostoľany nad Hornádom Košice - okolie 35,21
843768 Olšovany Košice - okolie 35,67
859877 Svinica Košice - okolie 36,19
842915 Nový Salaš Košice - okolie 36,22
827622 Košická Polianka Košice - okolie 36,58
845302 Paňovce Košice - okolie 36,41
841854 Nová Polhora Košice - okolie 37,74
807389 Bukovec Košice - okolie 37,75


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený