Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
844144 Poruba-Geceľ Dolný Kubín 3,93
811599 Dolná Lehota Dolný Kubín 7,98
872806 Zázrivá Dolný Kubín 10,38
845388 Párnica Dolný Kubín 10,13
828220 Kraľovany Dolný Kubín 10,00
844152 Zábrež Dolný Kubín 11,87
821390 Istebné Dolný Kubín 14,81
844209 Oravský Podzámok Dolný Kubín 16,94
817210 Horná Lehota Dolný Kubín 16,85
867608 Revišné Dolný Kubín 17,12
867616 Veličná Dolný Kubín 18,56
829072 Krivá Dolný Kubín 18,63
812340 Malý Bysterec Dolný Kubín 18,91
854701 Sedliacka Dubová Dolný Kubín 20,01
802671 Beňova Lehota Dolný Kubín 20,39
812404 Záskalie Dolný Kubín 21,32
810991 Dlhá nad Oravou Dolný Kubín 21,69
847861 Pokryváč Dolný Kubín 21,64
871541 Vyšný Kubín Dolný Kubín 23,22 *
850454 Pucov Dolný Kubín 24,77
812331 Veľký Bysterec Dolný Kubín 24,16
857785 Srňacie Dolný Kubín 25,31
874027 Žaškov Dolný Kubín 25,51
849715 Pribiš Dolný Kubín 25,28
838250 Mokradská Hoľa Dolný Kubín 29,46 *
824968 Kňažia Dolný Kubín 29,72
822345 Jasenová Dolný Kubín 30,27
838241 Mokraď Dolný Kubín 31,46
807885 Bziny Dolný Kubín 32,31
836613 Medzibrodie nad Oravou Dolný Kubín 32,78 *
831484 Leštiny Dolný Kubín 32,52 *
844438 Osádka Dolný Kubín 34,75
835391 Malatiná Dolný Kubín 35,18
812315 Dolný Kubín Dolný Kubín 36,30
812463 Medzihradné Dolný Kubín 38,80
820679 Chlebnice Dolný Kubín 49,45
812455 Kubínska Hoľa Dolný Kubín 55,96 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený