Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
848719 Potok Ružomberok 26,18
826081 Komjatná Ružomberok 15,10
833509 Ľubochňa Ružomberok 82,84 *
832596 Liptovské Revúce Ružomberok 11,16
832413 Liptovská Lúžna Ružomberok 26,14
832430 Liptovská Osada Ružomberok 18,28
832502 Liptovská Štiavnica Ružomberok 22,19
834017 Lúčky Ružomberok 23,54
856410 Liptovské Sliače Ružomberok 14,83
857823 Stankovany Ružomberok 62,80 *
832171 Likavka Ružomberok 12,66
820075 Hubová Ružomberok 49,58 *
832871 Lisková Ružomberok 18,40
867233 Valaská Dubová Ružomberok 11,84
832693 Liptovský Michal Ružomberok 52,96 *
819221 Hrboltová Ružomberok 63,60 *
822981 Kalameny Ružomberok 18,02
865991 Turík Ružomberok 16,95
832511 Liptovská Teplá Ružomberok 18,45
821403 Ivachnová Ružomberok 31,12
834084 Ludrová Ružomberok 15,61
802816 Bešeňová Ružomberok 24,59
862444 Švošov Ružomberok 43,48 *
836338 Martinček Ružomberok 16,59
832529 Madočany Ružomberok 41,11
861201 Štiavnička Ružomberok 16,86
853801 Ružomberok Ružomberok 41,74 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený