Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
950041 Záložná Lučenec 27,82
842010 Nové Hony Lučenec 57,15
808601 Čakanovce Lučenec 51,10 *
851728 Ratka Lučenec 63,00
808733 Čamovce Lučenec 61,06 *
833754 Opatová Lučenec 51,71
834637 Madačka Lučenec 58,08 *
807508 Buzitka Lučenec 86,54
831361 Lentvora Lučenec 41,22 *
862258 Šurice Lučenec 65,38 *
863505 Tomášovce Lučenec 66,60
833215 Lovinobaňa Lučenec 55,82
860824 Šíd Lučenec 77,06 *
814296 Fiľakovo Lučenec 69,16 *
864161 Trebeľovce Lučenec 47,34
811301 Kotmanová Lučenec 31,40 *
863424 Točnica Lučenec 56,27
807176 Budiná Lučenec 28,34 *
864358 Trenč Lučenec 68,44 *
857939 Stará Halič Lučenec 67,04
851191 Radzovce Lučenec 79,78 *
811254 Dobroč Lučenec 35,04 *
865575 Tuhár Lučenec 39,16 *
839108 Mýtna Lučenec 42,68 *
860786 Šiatorská Bukovinka Lučenec 77,94 *
815501 Halič Lučenec 52,35
810789 Divín Lučenec 41,16 *
867632 Veľká nad Ipľom Lučenec 65,26 *
800015 Ábelová Lučenec 29,87
833541 Ľuboreč Lučenec 26,68
839451 Nedelište Lučenec 58,08 *
846660 Pinciná Lučenec 61,92
838764 Muľka Lučenec 52,65
851655 Rapovce Lučenec 51,20
850322 Prša Lučenec 94,60 *
815276 Gregorova Vieska Lučenec 64,14
833797 Mikušovce Lučenec 54,48
869261 Vidiná Lučenec 59,39
866261 Uderiná Lučenec 52,94
802450 Belina Lučenec 82,18 *
846619 Píla Lučenec 13,34 *
802999 Biskupice Lučenec 85,64 *
840572 Nitra nad Ipľom Lučenec 59,63
822736 Jelšovec Lučenec 66,32 *
867977 Veľké Dravce Lučenec 53,71
831204 Lehôtka Lučenec 56,13
823171 Kalonda Lučenec 52,13
836362 Mašková Lučenec 47,71
838691 Mučín Lučenec 39,67
849111 Praha Lučenec 49,32 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený