Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
812340 Malý Bysterec Dolný Kubín 18,91
828220 Kraľovany Dolný Kubín 10,00
850454 Pucov Dolný Kubín 24,77
821390 Istebné Dolný Kubín 14,81
854701 Sedliacka Dubová Dolný Kubín 20,01
822345 Jasenová Dolný Kubín 30,27
871541 Vyšný Kubín Dolný Kubín 23,22 *
817210 Horná Lehota Dolný Kubín 16,85
829072 Krivá Dolný Kubín 18,63
811599 Dolná Lehota Dolný Kubín 7,98
835391 Malatiná Dolný Kubín 35,18
867616 Veličná Dolný Kubín 18,56
810991 Dlhá nad Oravou Dolný Kubín 21,69
874027 Žaškov Dolný Kubín 25,51
820679 Chlebnice Dolný Kubín 49,45
844209 Oravský Podzámok Dolný Kubín 16,94
845388 Párnica Dolný Kubín 10,13
844144 Poruba-Geceľ Dolný Kubín 3,93
849715 Pribiš Dolný Kubín 25,28
838241 Mokraď Dolný Kubín 31,46
812455 Kubínska Hoľa Dolný Kubín 55,96 *
812463 Medzihradné Dolný Kubín 38,80
857785 Srňacie Dolný Kubín 25,31
844152 Zábrež Dolný Kubín 11,87
847861 Pokryváč Dolný Kubín 21,64
844438 Osádka Dolný Kubín 34,75
802671 Beňova Lehota Dolný Kubín 20,39
867608 Revišné Dolný Kubín 17,12
812404 Záskalie Dolný Kubín 21,32
807885 Bziny Dolný Kubín 32,31
836613 Medzibrodie nad Oravou Dolný Kubín 32,78 *
831484 Leštiny Dolný Kubín 32,52 *
838250 Mokradská Hoľa Dolný Kubín 29,46 *
812331 Veľký Bysterec Dolný Kubín 24,16
812315 Dolný Kubín Dolný Kubín 36,30
824968 Kňažia Dolný Kubín 29,72
872806 Zázrivá Dolný Kubín 10,38


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený