Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800333 Babiná Zvolen 52,96 *
800392 Bacúrov Zvolen 50,00
806447 Breziny Zvolen 36,70 *
865311 Budička Zvolen 16,17
807125 Budča Zvolen 23,86
807915 Bzovská Lehôtka Zvolen 43,80 *
811190 Dobrá Niva Zvolen 41,68 *
813371 Dubové Zvolen 50,00
819760 Hronská Breznica Zvolen 16,81
856291 Hájniky Zvolen 68,90
865338 Kašova Lehôtka Zvolen 16,13
827771 Kováčová Zvolen 39,68
828157 Kráľová Zvolen 58,08 *
831441 Lažteky Zvolen 37,56 *
831433 Lešť I Zvolen 37,56 *
991911 Lešť II Zvolen 37,56 *
832057 Lieskovec Zvolen 44,27
834131 Lukavica Zvolen 21,91
834181 Lukové Zvolen 39,22
836877 Michalková Zvolen 27,34 *
873845 Môťová Zvolen 54,16 *
844527 Ostrá Lúka Zvolen 56,62 *
843156 Očová Zvolen 38,59
846988 Pliešovce Zvolen 20,00
831450 Podjavorie I Zvolen 37,56 *
991929 Podjavorie II Zvolen 37,56 *
847780 Podzámčok Zvolen 50,64 *
856304 Rybáre Zvolen 42,22
854361 Sampor Zvolen 43,96
855391 Sielnica Zvolen 47,17
856088 Slatinka Zvolen 39,29
854417 Sása Zvolen 58,08 *
866024 Turová Zvolen 20,58
865346 Tŕnie Zvolen 16,14
867845 Veľká Lúka Zvolen 31,95
831468 Vidov Vrch Zvolen 37,56 *
871915 Zaježová Zvolen 16,38 *
873594 Zolná Zvolen 34,57
873705 Zvolen Zvolen 40,14
873900 Zvolenská Slatina Zvolen 28,16
874205 Železná Breznica Zvolen 20,84 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený