Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802409 Beladice Zlaté Moravce 65,98
820792 Choča Zlaté Moravce 98,49
856266 Dolné Sľažany Zlaté Moravce 110,33
856274 Horné Sľažany Zlaté Moravce 117,15
818631 Hostie Zlaté Moravce 49,23
818682 Hosťovce Zlaté Moravce 63,09
874965 Hoňovce Zlaté Moravce 51,40
822621 Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce 27,74 *
826596 Kostoľany pod Tribečom Zlaté Moravce 49,90
874949 Kňažice Zlaté Moravce 79,77
830496 Ladice Zlaté Moravce 107,71
833151 Lovce Zlaté Moravce 52,24
834718 Machulince Zlaté Moravce 66,92
820962 Malé Chrašťany Zlaté Moravce 63,10
835722 Malé Vozokany Zlaté Moravce 145,98
836010 Mankovce Zlaté Moravce 47,41
836320 Martin nad Žitavou Zlaté Moravce 62,91
863122 Mlyňany Zlaté Moravce 101,59
839566 Nemčiňany Zlaté Moravce 138,78
839833 Neverice Zlaté Moravce 120,48
839841 Nevidzany Zlaté Moravce 111,79
843091 Obyce Zlaté Moravce 41,63
874957 Opatovce Zlaté Moravce 86,09
818640 Panský diel Zlaté Moravce 58,54 *
873420 Prílepy Zlaté Moravce 81,32
802417 Pustý Chotár Zlaté Moravce 53,45
839574 Rohožnica Zlaté Moravce 141,51
855901 Skýcov Zlaté Moravce 43,08
856282 Slepčany Zlaté Moravce 157,97
862665 Tekovské Nemce Zlaté Moravce 33,84
863149 Tesáre nad Žitavou Zlaté Moravce 101,84
863882 Topoľčianky Zlaté Moravce 73,26
867594 Velčice Zlaté Moravce 110,80 *
820971 Veľké Chrašťany Zlaté Moravce 78,42
868761 Veľké Vozokany Zlaté Moravce 136,11
869317 Vieska nad Žitavou Zlaté Moravce 104,78
870153 Volkovce Zlaté Moravce 83,95
873519 Zlatno Zlaté Moravce 32,43
873438 Zlaté Moravce Zlaté Moravce 81,98
870161 Závada Zlaté Moravce 94,89
875210 Čakýň Zlaté Moravce 106,70
808792 Čaradice Zlaté Moravce 75,27
809420 Červený Hrádok Zlaté Moravce 109,23
809675 Čierne Kľačany Zlaté Moravce 88,42
874591 Žikava Zlaté Moravce 71,25


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood