Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800376 Babkov Žilina 27,28 *
802336 Belá Žilina 44,34 *
803014 Bitarová Žilina 25,42
806412 Brezany Žilina 23,49
806951 Brodno Žilina 47,35
874825 Budatín Žilina 40,08 *
807753 Bytčica Žilina 32,91
800759 Bánová Žilina 21,72
810835 Divina Žilina 15,00 *
810851 Divinka Žilina 12,94 *
811041 Dlhé Pole Žilina 21,64 *
811904 Dolná Tižina Žilina 21,08
812277 Dolný Hričov Žilina 33,16
814181 Fačkov Žilina 25,04
814679 Gbeľany Žilina 31,75
817783 Horná Tižina Žilina 12,94 *
818381 Horný Hričov Žilina 33,09
819271 Hričovské Podhradie Žilina 12,94 *
817139 Hôrky Žilina 23,86
822388 Jasenové Žilina 47,40 *
823449 Kamenná Poruba Žilina 18,27
826146 Konská Žilina 57,74 *
827762 Kotrčiná Lúčka Žilina 33,27
828459 Krasňany Žilina 34,39
829838 Kunerad Žilina 44,75
824003 Kľače Žilina 51,78 *
832111 Lietava Žilina 43,74 *
832138 Lietavská Lúčka Žilina 30,08
832162 Lietavská Svinná Žilina 28,54 *
834319 Lutiše Žilina 19,38 *
834581 Lysica Žilina 14,07
834980 Malá Čierna Žilina 19,90
838187 Mojš Žilina 32,84
838195 Mojšova Lúčka Žilina 48,26 *
839442 Nededza Žilina 31,14
867438 Nezbudská Lúčka Žilina 47,06 *
844837 Ovčiarsko Žilina 26,30
845647 Paština Závada Žilina 39,56 *
845892 Peklina Žilina 31,62
847356 Podhorie Žilina 43,94 *
848123 Poluvsie nad Rajčankou Žilina 56,90
832146 Porúbka Žilina 50,31
849031 Považský Chlmec Žilina 52,18 *
851221 Rajec Žilina 40,04
851230 Rajecká Lesná Žilina 58,88 *
851256 Rajecké Teplice Žilina 68,30 *
852767 Rosina Žilina 34,78
858943 Strečno Žilina 29,86 *
858838 Stránske Žilina 45,78
858781 Stráňavy Žilina 16,98 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený