Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802107 Bartošova Lehôtka Žiar nad Hronom 24,02 *
807419 Bukovina Žiar nad Hronom 15,11
807761 Bzenica Žiar nad Hronom 24,69
811921 Dolná Trnávka Žiar nad Hronom 38,82
811939 Dolná Ves Žiar nad Hronom 3,00
811947 Dolná Ždaňa Žiar nad Hronom 22,51
816191 Hliník nad Hronom Žiar nad Hronom 24,89
817791 Horná Trnávka Žiar nad Hronom 58,28 *
817830 Horná Ves Žiar nad Hronom 14,03
817848 Horná Ždaňa Žiar nad Hronom 30,73
874515 Horné Opatovce Žiar nad Hronom 16,14
819786 Hronská Dúbrava Žiar nad Hronom 13,14 *
821152 Ihráč Žiar nad Hronom 8,61
821942 Jalná Žiar nad Hronom 10,44
822124 Janova Lehota Žiar nad Hronom 22,93
822485 Jastrabá Žiar nad Hronom 11,55
826227 Kopernica Žiar nad Hronom 8,04
826588 Kosorín Žiar nad Hronom 64,63
827932 Krahule Žiar nad Hronom 26,10
828882 Kremnica Žiar nad Hronom 7,47
829021 Kremnické Bane Žiar nad Hronom 12,94 *
829854 Kunešov Žiar nad Hronom 7,84
823996 Kľačany Žiar nad Hronom 7,92
830518 Ladomer Žiar nad Hronom 104,08 *
831212 Lehôtka pod Brehmi Žiar nad Hronom 23,89
833169 Lovča Žiar nad Hronom 31,48
833177 Lovčica Žiar nad Hronom 9,00
834262 Lutila Žiar nad Hronom 38,24 *
834033 Lúčky Žiar nad Hronom 8,02
839868 Nevoľné Žiar nad Hronom 7,64
846724 Pitelová Žiar nad Hronom 46,00 *
849499 Prestavlky Žiar nad Hronom 23,13
850276 Prochot Žiar nad Hronom 8,98
852031 Repište Žiar nad Hronom 25,22 *
855871 Sklené Teplice Žiar nad Hronom 21,04 *
856045 Slaská Žiar nad Hronom 43,40 *
858048 Stará Kremnička Žiar nad Hronom 39,42 *
865265 Trnavá Hora Žiar nad Hronom 11,12
865567 Trubín Žiar nad Hronom 12,00
877689 Vieska Žiar nad Hronom 104,08 *
870846 Vyhne Žiar nad Hronom 98,38 *
860654 Šášovské Podhradie Žiar nad Hronom 77,66 *
874370 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 62,40 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený