Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
801461 Banská Hodruša Žarnovica 47,86 *
806188 Brehy Žarnovica 25,64
811971 Dolné Hámre Žarnovica 53,76 *
817881 Horné Hámre Žarnovica 58,88 *
818763 Hrabičov Žarnovica 36,58 *
819816 Hronský Beňadik Žarnovica 23,34
826189 Kopanice Žarnovica 38,82 *
824038 Kľak Žarnovica 61,74 *
835102 Malá Lehota Žarnovica 48,92 *
841251 Nová Baňa Žarnovica 58,28 *
844411 Orovnica Žarnovica 22,00
844624 Ostrý Grúň Žarnovica 70,56 *
850403 Psiare Žarnovica 24,99
846651 Píla Žarnovica 25,36 *
852091 Revištské Podzámčie Žarnovica 99,04 *
853534 Rudno nad Hronom Žarnovica 107,54 *
862606 Tekovská Breznica Žarnovica 23,69
867772 Veľká Lehota Žarnovica 40,56 *
868248 Veľké Pole Žarnovica 10,88
870170 Voznica Žarnovica 85,56 *
874001 Žarnovica Žarnovica 89,34 *
874019 Žarnovická Huta Žarnovica 114,04 *
875066 Župkov Žarnovica 48,86 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený