Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800091 Abramová Turčianske Teplice 40,62
803146 Blažovce Turčianske Teplice 50,18 *
803308 Bodorová Turčianske Teplice 42,06
803669 Borcová Turčianske Teplice 30,59
806935 Brieštie Turčianske Teplice 36,79
807222 Budiš Turčianske Teplice 40,08 *
810746 Diviaky Turčianske Teplice 40,17
811874 Dolná Štubňa Turčianske Teplice 43,22
865826 Dolný Turček Turčianske Teplice 6,51
813362 Dubové Turčianske Teplice 28,36
813982 Dvorec nad Turcom Turčianske Teplice 60,66 *
817708 Horná Štubňa Turčianske Teplice 39,10 *
865834 Horný Turček Turčianske Teplice 6,66
815381 Háj Turčianske Teplice 31,96
821411 Ivančiná Turčianske Teplice 35,27
822396 Jasenovo Turčianske Teplice 18,10
822566 Jazernica Turčianske Teplice 38,58
822973 Kaľamenová Turčianske Teplice 29,28
803316 Kevice Turčianske Teplice 34,12
832073 Liešno Turčianske Teplice 26,93
835846 Malý Čepčín Turčianske Teplice 40,26
838560 Moškovec Turčianske Teplice 39,02
838578 Mošovce Turčianske Teplice 32,40
843822 Ondrašová Turčianske Teplice 35,27
847909 Polerieka Turčianske Teplice 34,17
851582 Rakša Turčianske Teplice 28,68
853526 Rudno Turčianske Teplice 10,00
855863 Sklené Turčianske Teplice 12,21
856649 Slovenské Pravno Turčianske Teplice 32,96
865877 Turčianske Teplice Turčianske Teplice 48,55
865923 Turčiansky Michal Turčianske Teplice 34,12
868922 Veľký Čepčín Turčianske Teplice 22,08
809951 Čremošné Turčianske Teplice 17,64


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený