Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802921 Biely Kostol Trnava 119,79
803421 Bohdanovce nad Trnavou Trnava 75,43
822400 Bohunice Trnava 57,98
803588 Boleráz Trnava 97,93
803740 Borová Trnava 44,06
807303 Buková Trnava 16,60
807109 Bučany Trnava 67,68
802972 Bíňovce Trnava 73,13
808130 Cífer Trnava 93,19
810223 Dechtice Trnava 47,82
810878 Dlhá Trnava 51,97
811220 Dobrá Voda Trnava 59,28 *
811548 Dolná Krupá Trnava 70,16
811963 Dolné Dubové Trnava 95,97
833185 Dolné Lovčice Trnava 68,96
812099 Dolné Orešany Trnava 43,99
817180 Horná Krupá Trnava 54,90
817872 Horné Dubové Trnava 63,08
833193 Horné Lovčice Trnava 78,44
818097 Horné Orešany Trnava 83,97
819476 Hrnčiarovce Trnava 92,02
822230 Jarná Trnava 91,94
822418 Jaslovce Trnava 59,38
803596 Klčovany Trnava 141,80
827690 Košolná Trnava 64,14
829218 Križovany nad Dudváhom Trnava 122,91
823643 Kátlovce Trnava 77,77
833142 Lošonec Trnava 28,79
834726 Majcichov Trnava 128,02 * *
806242 Malé Brestovany Trnava 78,53
835960 Malženice Trnava 77,16
838071 Modranka Trnava 123,63
839256 Naháč Trnava 38,94
844004 Opoj Trnava 127,92
844977 Paderovce Trnava 79,26
845698 Pavlice Trnava 102,90
844926 Pác Trnava 94,92
851116 Radošovce Trnava 78,09
853798 Ružindol Trnava 59,06
856541 Slovenská Nová Ves Trnava 107,02
856771 Smolenice Trnava 52,95
856789 Smolenická Nová Ves Trnava 34,85
859435 Suchá nad Parnou Trnava 84,41
864790 Trnava Trnava 83,99
865559 Trstín Trnava 58,41
862266 Valtov Šúr Trnava 96,79
867462 Varov Šúr Trnava 120,83
806251 Veľké Brestovany Trnava 80,91
862274 Veľké Šúrovce I Trnava 112,96
862291 Veľké Šúrovce II Trnava 89,91


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený